Šeimas stiprins biurokratų komanda
Sei­mo na­riai su­sku­bo steig­ti Na­cio­na­li­nę šei­mos ta­ry­bą (NŠT), taip pat ke­ti­na­ma bur­ti se­kre­to­ria­tą jai ap­tar­nau­ti, nes ap­si­žiū­rė­ta, kad nau­jas Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mas vei­kia jau ne pir­mą mė­ne­sį, o ja­me nu­ma­ty­tos NŠT nė­ra iki šiol.

Politikai tikina, kad naujoji NŠT galėtų tapti šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamąją institucija Seimui. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos tam pritaria, kitos siūlo nekurti naujo biurokratinio aparato ir nuo kalbų apie pagalbą šeimai pereiti prie konkrečių darbų.

Viskas dėl šeimų

Įsteigti NŠT buvo numatyta praėjusių metų pabaigoje Seimo priimtame ir iki šiol gan prieštaringai vertinamame Šeimos stiprinimo įstatyme. Jo projektą parengė dar praėjusios kadencijos parlamentas, esą reaguodamas į prastėjančią Lietuvos demografinę padėtį. Įstatyme numatyta, kad šeimos politikai formuoti ir įgyvendinti turi būti kuriamos naujos institucijos – ne tik NŠT, bet ir Šeimos politikos komisija, savivaldybėse buriamos šeimos tarybos.

Taigi, naujasis įstatymas galioja jau nuo kovo, tačiau tik dabar susigriebta, kad su didžiuliu entuziazmu priimtas dokumentas nevykdomas. Seimas iki šiol nesudarė NŠT, nes dar nepatvirtino ir šios tarybos nuostatų. „Iš tiesų vėluojame. Tačiau įstatymą reikia vykdyti. Beje, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir dabar vyksta, tačiau jis labai padrikas, nes kiekviena organizacija atstovauja savo interesams“, – pripažino Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) Šeimos ir vaiko gerovės pakomitečio pirmininkas Rimantas Jonas Dagys. Anot parlamentaro, Šeimos stiprinimo įstatyme numatytas trijų lygių institucijų – savivaldos, Vyriausybės ir Seimo – bendradarbiavimas sprendžiant šeimų problemas. NŠT būtų Seimo lygmens institucija.

Numatoma, kad NŠT sudarys 15 narių – penkis siūlys Lietuvos savivaldybių asociacija, kitus 10 – Seimo SRDK, atrinkęs juos iš nevyriausybinių organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų.

Vertina nevienareikšmiškai

Prieš tai, kai turėjo pasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymą, prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo sulaukusi skirtingų raginimų: ir pasirašyti Seimo priimtą įstatymą, ir jį vetuoti. Už įstatymą pasisakančios nevyriausybinės organizacijos teigė, kad jis būtinas ilgalaikei ir koordinuotai šeimos politikai užtikrinti, o kritikai įžvelgė diskriminacijos galimybę.

Nevyriausybinių organizacijų nuomonių priešprieša egzistuoja ir dabar. „Įstatymas priimtas, tad jį reikia tik vykdyti, buvo laikas reikšti nuomones. Be to, jei jau įstatyme yra numatyta sudaryti NŠT, tai ji ir turi būti sudaryta“, – „Lietuvos žinioms“ pabrėžė 86 nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujančios NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė. Ji vylėsi, kad nebus pamirštas ir racionalumas – NŠT nevirs dideliu biurokratiniu aparatu, kuriam išlaikyti reikėtų nemenkų lėšų.

Dėl to, ar įsteigta NŠT ir jai aptarnauti reikalingas sekretoriatas netaps dar viena priebėga biurokratams, abejojo ir VšĮ Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė. „Nematau, ką NŠT realiai galėtų nuveikti. Tai bus „popierinė institucija“, kuri posėdžiaus ir už tai pasiims pinigus“, – svarstė J. Šeduikienė. Pasak jos, tam, kad realiai būtų stiprinamos šeimos, kad jos sulauktų realios pagalbos, reikia plėtoti paslaugų šeimoms sistemą, sudaryti galimybes dirbantiems ir mažamečių vaikų turintiems žmonėms suderinti šeimos, darbo ir asmeninius įsipareigojimus. J. Šeduikienės nuomone, šeimoms reikia ne kalbų, o realių darbų, kad tėvai galėtų įsitraukti į darbo rinką ir sėkmingai joje dalyvauti – kad bet kuriame mieste ar rajone nebūtų problemiška gauti vietą darželyje ar mokykloje, kad vaikai turėtų kur būti po pamokų, kol tėvai dirba. Taip pat turėtų būti plečiamas paslaugų tinklas neįgaliesiems, senyviems žmonėms. „Tik tokios realios priemonės gali sustiprinti šeimas, o ne Seimo narių ar biurokratų kalbos“, – pabrėžė VšĮ Moterų informacijos centro direktorė.

Darbą atliks patarėjas?

Seimui pateiktame NŠT nuostatų projekte numatyta šiai tarybai aptarnauti steigti atskirą NŠT sekretoriatą, paskirti jo vadovą. Tačiau R. J. Dagys „Lietuvos žinias“ tikino, esą bent jau kol kas NŠT aptarnausiančio sekretoriato, nors ir numatyto Seimui siūlomame nutarimo projekte, galbūt nereikės. Sekretoriato funkcijas esą galėtų atlikti kas nors iš šiuo metu komitetuose dirbančių patarėjų ar padėjėjų.

Seimo SRDK pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė taip pat laikosi nuomonės, kad bent jau kol kas vargu ar tikslinga steigti atskirą NŠT sekretoriatą. „Kol kas tai tik projektas, kuriuo būtų įgyvendintas jau galiojantis įstatymas. Kaip iš tiesų turėtų veikti sekretoriatas ir koks jis būtų, dar anksti kalbėti. Seime dar laukia nemažai diskusijų dėl to“, – „Lietuvos žinioms“ sakė R. Šalaševičiūtė.

R. J. Dagio teigimu, kitos Šeimos stiprinimo įstatyme numatytos institucijos – Šeimos politikos komisijos – iš viso steigti neketinama, nes jos funkcijas atlieka pats Seimo SRDK Šeimos ir vaiko gerovės pakomitetis.