Seimas spręs, ar leisti ligoninėms tiekti vaistus nelietuviškose pakuotėse
Sei­mas pra­de­da svars­ty­ti siū­ly­mą li­go­ni­nėms leis­ti įsi­gy­ti ki­to­se Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės (EEE) ša­ly­se re­gis­truo­tus vais­tus pa­kuo­tė­se už­sie­nio kal­ba ir su ne­lie­tu­viš­ko­mis ins­truk­ci­jo­mis. Vais­ti­nė­se šie va is­tai par­duo­da­mi ne­bū­tų, juos bū­tų ga­li­ma nau­do­ti tik li­go­ni­nė­se.

Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė opozicijoje esančių konservatorių atstovo Antano Matulo parengtą Farmacijos įstatymo pataisą ir ją svarstys gegužės 10 dieną.

A.Matulas sako, kad tokia praktika taikoma daugelyje ES šalių.

Tai jau antras šio Sveikatos reikalų komiteto nario bandymas leisti ligoninėse naudoti vaistus pakuotėse užsienio kalba ir su nelietuviškomis instrukcijomis.

A.Matulo pirmąjį siūlymą Seimas maždaug prie metus grąžino Seimo nariui tobulinti. Tuo metu Sveikatos reikalų komiteto vadove dirbusi „valstietė“ Agnė Širinskienė priekaištavo, kad pataisos leistų įsivežti į Lietuvą vaistus, kurie čia neįregistruoti.

Vyriausybė praėjusį rugpjūtį irgi pasiūlė Seimui priimt Farmacijos įstatymo pataisas ir leisti gydymo įstaigoms tiekti vaistus nelietuviškomis pakuotėmis – numatoma, kad sveikatos priežiūros įstaigoms galėtų būti tiekiami registruoti vaistiniai preparatai pakuotėmis kita EEE valstybės kalba, vartojant lotynišką raidyną.

Pasak pataisas parengusios Sveikatos apsaugos ministerijos, toks leidimas būtų veiksminga priemonė mažinti vaistinių preparatų kainas, nes Lietuvos vaistų rinka yra nedidelė ir vaistinių preparatų pakuočių lietuvių kalba gamyba didina sąnaudas ir pardavimo kainas.

Labai panašias pataisas Sveikatos apsaugos ministerija Seimui teikė 2012 metų rudenį – tada siūlyta leisti laikinai tiekti į Lietuvą registruotus vaistus pakuotėmis užsienio kalba ir vaistus, skirtus nepagydomoms ligoms. Dėl Seimo rinkimų šios pataisos liko nenagrinėtos.