Seimas – prieš visuotinį turto deklaravimą
Sei­mas pa­kei­tė sa­vo po­zi­ci­ją ir at­si­sa­kė anks­tes­nių pla­nų įtei­sin­ti vi­suo­ti­nį tur­to dek­la­ra­vi­mą.

Parlamentas ketvirtadienį pritarė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko „valstiečio“ Stasio Jakeliūno pataisai, kuria jis siūlė atšaukti Seimo rugsėjo pabaigoje priimtą sprendimą įpareigoti turtą deklaruoti visus gyventojus, sulaukusius 18 metų. Už pataisą balsavo 84 Seimo nariai, prieš – 9, susilaikė konservatorius Kazys Starkevičius.

Biudžeto ir finansų komiteto narys „valstietis“ Viktoras Rinkevičius tikino, kad sprendimas „įneš daugiau skaudrumo“.

Socialdemokratų darbo frakcijos nariai siūlė visiems pilnamečiams, kurių Lietuvoje yra 2,3 mln., deklaruoti neregistruotą turtą, pavyzdžiui, lėšas bankuose, nebaigtą statybą, meno kūrinius, brangenybes.

Seimo svarstymai, ar įteisinti visuotinį turto deklaravimą, užgožė prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlymą praplėsti žmonių, kuriems būtų privalu deklaruoti turtą ir pajamas, ratą. Seimas pritarė šalies vadovės iniciatyvai į deklarantų sąrašą įtraukti akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojus ir jų šeimas.

Taip pat teikti deklaracijas Seimas įpareigojo savivaldybių įmonių vadovus, jų šeimos narius, biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojus, kandidatus į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius.

Autorė: Sniegė Balčiūnaitė