Seimas priėmė rezoliuciją dėl Sakartvelo teritorijos dalies okupacijos dešimtųjų metinių
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį vien­bal­siai pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria pri­me­na prieš de­šimt me­tų Ru­si­jos įvyk­dy­tą Sa­kart­ve­lo re­gio­nų Ab­cha­zi­jos ir Pie­tų Ose­ti­jos oku­pa­ci­ją.

82 balsais priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad „prieš dešimt metų Rusijos ginkluotosios pajėgos įvykdė agresiją prieš savo kaimyninę valstybę – Sakartvelą – atplėšė jos teritorijos dalis ir okupuotose teritorijose sukūrė nepripažintą marionetinę valdžią“.

Patvirtintu dokumentu Seimas „smerkia visas agresijos formas, įskaitant ginkluotą užpuolimą ir įsiveržimą į kitos valstybės teritoriją“, bei apgailestauja, kad Rusija neatitraukia savo pajėgų iš okupuotų zonų.

Rezoliucijoje Gruzija įvardijama Sakartvelu – prieš daugiau nei mėnesį įteisintu alternatyviu Gruzijos pavadinimu. Autentiško įvardijimo prašė Tbilisis argumentuodamas, jog „Gruzija“ yra rusiškas pavadinimas.

Dešimtajame paskutinio amžiaus dešimtmetyje apie atsiskyrimą paskelbusią Pietų Osetiją ir kitą atskilusį regioną – Abchaziją – nepriklausomomis valstybėmis Maskva pripažino po 2008 metų karo.

Rusija nuolat laiko tūkstančius savo karių šių teritorijų karinėse bazėse. Tarptautinė bendruomenė Abchaziją ir Pietų Osetiją laiko okupuotomis Sakartvelo teritorijomis.