Seimas priėmė rezoliuciją dėl Krymo totorių teisių
Sei­mas an­tra­die­nį vien­bal­siai 75 bal­sais „už“ pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl pa­žei­džia­mų to­to­rių tei­sių Ru­si­jos oku­puo­ta­me Kry­me.

„Siūlome paraginti Rusijos federaciją, kad ji panaikintų sprendimą dėl Krymo totorių tautos Medžliso paskelbimo ekstremistine organizacija, nutrauktų žmogaus teisių pažeidimus ir apribojimus Krymo gyventojams“, – dokumentą pristatė Seimo Užsienio reikalų komiteto vadovas Socialdemokratų darbo frakcijos atstovas Juozas Bernatonis.

Konservatorius Žygimantas Pavilionis klausė, ar tuo atveju, jei Seimas bendru sutarimu, „kairė ir dešinė, priimtų šią gražią rezoliuciją, tai paskatintų ir kitas šalis panašiai priminti tarptautinę teisę“.

J. Bernatonis atsakė, kad „mūsų pozicija svarbi, atkreipiant kitų valstybių dėmesį, pirmiausia Rusijos federacijos, kuri yra okupavusi Krymą“.

Rezoliucija Rusija raginama panaikinti sprendimą dėl Krymo totorių tautos Medžliso paskelbimo ekstremistine organizacija, draudimo jo lyderiams įvažiuoti į Krymo teritoriją.

Taip pat – nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus ir apribojimus Krymo gyventojams, paleisti politinius kalinius, atkurti Krymo etninių bendruomenių asmenų teises.

Rusija raginama sustabdyti darbus Chano rūmuose Bachčisarajuje, kad nebūtų suniokotas paveldas.

Rezoliucija Seimas pakartoja nepripažįstantis Krymo okupacijos, čia vykusių rinkimų, tarptautinę bendruomenę kviečia kelti žmogaus teisių padėties Kryme klausimus.

Rezoliuciją Seimas priėmė Užsienio reikalų komiteto teikimu, paminėdamas, kad prieš 74 metus, 1944 metų gegužės 18–20 dienomis, Krymo totorių tauta buvo prievarta deportuota iš savo teritorijos.

Rusija Ukrainos Krymo pusiasalį aneksavo 2014 metų kovą, kai Kijeve buvo nuverstas prorusiškas šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius. Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga dėl to paskelbė sankcijas Rusijai.