Seimas patenkino Svajonės Šaltauskienės atsistatydinimo iš VRK pareiškimą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) su­ma­žė­jo dar vie­nu na­riu – Sei­mas an­tra­die­nį pa­ten­ki­no Sva­jo­nės Šal­taus­kie­nės at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą.

S. Šaltauskienę, atsižvelgdamas į jos atsistatydinimo prašymą, Seimas iš VRK išbraukė už balsavus 58 Seimo nariams, vienam susilaikius.

S. Šaltauskienė atsistatydino argumentuodama padidėjusiu darbo krūviu tarptautinėse notariatų organizacijose.

Lietuvos teisininkų draugijos į VRK deleguota narė atsistatydino nuo antradienio.

Pasitraukus S. Šaltauskienei, Vyriausiojoje rinkimų komisijoje liko dirbti 11 narių iš 13.

Komisija jau nuo kovo dirba nepilnos sudėties, iš jos pasitraukus „Tvarkos ir teisingumo“ atstovui Donatui Laurinavičiui. Jis atsistatydino gavęs darbo pasiūlymą iš tarptautinės teisės įmonės.