Seimas galiausiai imsis naujų asmens duomenų apsaugos taisyklių
Sei­mas ėmė­si pro­jek­tų, ku­riais ša­lies įsta­ty­mus su­de­ri­na su nau­jo­mis Eu­ro­pos as­mens duo­me­nų ap­sau­gos tai­syk­lė­mis, pra­de­da­mo­mis tai­ky­ti po tri­jų die­nų.

Antradienį po pateikimo pritarta naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos bei lydinčiųjų įstatymų projektams. „Už“ balsavo 88 Seimo nariai ir vienas susilaikė.

Toliau projektus nagrinės komitetai, o į plenarinį posėdį paketas turėtų grįžti birželio pabaigoje.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bus pradėtas taikyti gegužės 25 dieną.

Dėl naujo reglamento paslaugų teikėjai turės išsamiau informuoti žmones, kokiais būdais bus tvarkomi jų asmens duomenys.

Žmonės galės gauti apie juos sukauptą informaciją, tam tikrais atvejais turės galimybę būti „pamiršti“, t. y. galės prašyti interneto paieškos variklio, socialinio tinklo, gydymo įstaigos ar banko pašalinti apie jį sukauptus duomenis. Taip galėtų nutikti, jei žmogus atšauktų duomenų valdytojui anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Taip pat reglamentas panaikina prievolę gauti priežiūros tarnybų leidimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau daugiau įgaliojimų perduoda patiems verslininkams.

Iš esmės kiekviena įmonė privalės peržiūrėti ir sutvarkyti asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo procesus, jog jie atitiktų atnaujintą reguliavimą.

Projektus pristatydamas teisingumo ministras Elvinas Jankevičius pažymėjo, jog reglamentas taikomas tiesiogiai, tad jo nereikės perkelti į šalies teisę.

„ES vyksta asmens duomenų apsaugos reforma, kuria siekiama sustiprinti asmens teisę į savo duomenų apsaugą ir užtikrinti vienodą ir aukšto lygio asmens duomenų apsaugą visoje Europoje“, – projektus pristatė E. Jankevičius.

Iš parlamentarų teisingumo ministras sulaukė klausimų, kodėl vėluoja pateikti projektus dėl naujojo reglamento, kuris įsigalioja jau šią savaitę, o pristatytą projektų paketą Seimas svarstys tik po mėnesio.

„Esu ministras tik penkias dienas, bet stengiamės kuo skubiau atlikti tuos darbus, kurie porą mėnesių nebūnant ministro nepadaryti“, – sakė naujasis ministras, pareigas pradėjęs eiti praėjusią savaitę.

„Pirmus du-tris mėnesius tikrai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bus daugiau patarėjas, o ne baudėjas, ir tikslas bus išaiškinti, padėti tinkamai sureglamentuoti visus teisės aktus“, – pažymėjo ministras.

Teisingumo ministerija projektų aiškinamajame rašte pažymi, kad reglamentas bus taikomas tiesiogiai ir jo nuostatų nereikia perkelti į nacionalinę teisę.

Anot aiškinamojo rašto, dėl to nauju Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu „nėra perrašinėjamos reglamento nuostatos, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl teisinio aiškumo“.