Savivaldybėse dirbs atvejo vadybininkai
Sie­kiant ge­riau pa­si­rū­pin­ti vai­kus au­gi­nan­čio­mis šei­mo­mis, ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti at­ve­jo va­dy­bi­nin­kus. Šių spe­cia­lis­tų dar­bas – už­bėg­ti už akių šei­mas ka­muo­jan­čioms prob­le­moms.

Numačius kardinalius socialinio šalies gyvenimo pokyčius, rengiamasi tam, kad valstybės institucijoms nebereikėtų spręsti įsisenėjusių socialinės rizikos šeimų problemų, o darbas vyktų taip, kad vos pastebėjus, jog šeima gali turėti problemų, jai būtų suteikta neatidėliotina pagalba.

Į Norvegijos Karalystės finansuojamą 800 tūkst. eurų vertės projektą, kurį parengė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), įtraukta 500 socialinės srities specialistų. Pritaikyti projekto metu įgytas žinias ir dirbti pagal naują socialinio darbo modelį jau nuo kitų metų yra pasirengusios penkios savivaldybės: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Kauno miesto, Elektrėnų ir Telšių rajono.

Netinkamai padėdami švaistome lėšas

Vilniaus universiteto lektorė bei LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė „Lietuvos žinioms“ sakė, kad žinodami apie mūsų šalies problemas socialinėje, o ypač vaiko teisių apsaugos srityje patys norvegai pasisiūlė padėti jas spręsti. „Projektą finansavo Norvegijos savivaldybių asociacija. Ji dalijosi gerąja patirtimi, padėjo sukurti metodiką, leidžiančią atpažinti šeimą kamuojančias problemas, kol jos dar neišryškėjusios, ir gebėti padėti tokioms šeimoms“, – pasakojo A. Vareikytė. Jos teigimu, mūsų šalyje seniai kalbama, jog pokyčių vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų gyvenime beveik nematyti, nors su tomis šeimomis jau daug metų dirba socialiniai darbuotojai. Tai, kad minėtoms šeimoms realiai nepadedama, vertinama kaip šalies resursų švaistymas.

„Norvegai padėjo mums suvokti, kad socialiniai darbuotojai į šeimą turėtų ateiti ne tada, kai jos problemos įsisenėja, o tik vos vos joms pasireiškus“, – kalbėjo LSA patarėja socialiniais klausimais. Ji pateikė pavyzdžių. Nuo šiol pirmiausia medikai, o su jais ir visa bendruomenė bus raginama daugiau dėmesio skirti nėščių moterų emocinei būklei. Pastebėjus, kad viena ar kita būsima mama susiduria su sunkumais, pranešti apie tai socialiniams darbuotojams. Tokią moterį bus bandoma įtraukti į savitarpio pagalbos grupę, su ja dirbs specialistai, kurių tikslas – padėti jai išvengti galimų problemų, pavyzdžiui, auginant kūdikį. Taip pat siekiama, kad pedagogai, medikai, kaimynai ir pažįstami, pamatę, tarkime, dažnokai liūdintį, neadekvačiai besielgiantį vaiką, socialinius darbuotojus taip pat informuotų apie tai. Šie tada vyks į šeimas ir aiškinsis, kas kamuoja atžalą, o gal ir visą šeimą, bei mėgins tokiai šeimai pagelbėti.

Sonata Dumbliauskienė: "Atvejo vadybininkai surinktų žinias apie pedagogų bei gydytojų ar slaugytojų pastebėtas vaikų problemas ir organizuotų šeimoms, kuriose jie auga, reikiamą pagalbą."

Privalu keisti požiūrį

Pasak A. Vareikytės, tam, kad padėtume vadinamosioms probleminėms šeimoms, visų pirma turime keisti požiūrį į jas. Esą „nereikia badyti joms akių jų pačių bėdomis“, nes tai šeimas stumia į dar didesnį bejėgiškumą. Reikėtų ieškoti teigiamų savybių ir taip jas motyvuoti. „Noriu pabrėžti, kad problemos, su kuriomis susiduria šeimos, yra tokios pačios ir Lietuvoje, ir Norvegijoje, ir kitose šalyse, skiriasi tik jų sprendimo būdai. Tad mes turime išmokti geriausiai jas išspręsti“, – teigė LSA patarėja socialiniais klausimais.

Mokymuose apie pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimą dalyvaujanti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė „Lietuvos žinioms“ sakė, kad, įkvėpta šių mokymų, vietos valdžią ji ragina įdarbinti vadinamuosius atvejo vadybininkus, kurie būtų tarpininkai tarp medikų, pedagogų ir socialinių darbuotojų. Šie specialistai rūpintųsi vaikų gerove. Būtent jie surinktų žinias apie pedagogų bei gydytojų ar slaugytojų pastebėtas vaikų problemas ir organizuotų šeimoms, kuriose jie auga, reikiamą pagalbą.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė Diana Šatienė tvirtino, kad vietos politikus bei savivaldybės administracijos vadovus taip pat ragina mieste esančiose seniūnijose įsteigti po atvejo vadybininko etatą. Tokio specialisto pareiga būtų atpažinti sunkumų patiriančią šeimą ir organizuoti jai pagalbą.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė akcentavo, kad Norvegijoje, iš kurios šiuo metu ir mokomasi perimti gerąją socialinio darbo patirtį, vaiko interesai yra svarbiausia, tad ir visa socialinė sistema pritaikyta pirmiausia atsižvelgti į vaiko poreikius. „Buvome supažindinti su atveju, kai norvegė mama, išvykusi į užsienį tuoktis su kitataučiu, keletą dienų neleido savo vaiko į mokyklą. Tačiau grįžusi namo ji turėjo lankyti bendravimo su vaiku kursus, kad suvoktų vaiko interesų svarbą“, – sakė A. Vareikytė. Ji pabrėžė, kad būtina įsisąmoninti vaiko interesų svarbą ir juos deramai ginti.