Savanorių medalį bandoma grąžinti į valstybės apdovanojimų sąrašą
Sei­me vėl mė­gi­na­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są.

Šįkart atitinkamą įstatymo pataisą parengė buvęs krašto apsaugos ministras socialdemokratas Juozas Olekas.

Jis siūlo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį įrašyti į valstybės apdovanojimų sąrašą. Tokiu atveju medalį skirtų ir įteiktų prezidentas.

Dabar Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanoja krašto apsaugos ministras.

„Čia mano gal jau trečias užėjimas“, – BNS sakė J. Olekas apie pateiktą pataisą.

Tokias jis teikė ir kaip krašto apsaugos ministras, ir kaip Seimo narys.

„Nemaža dalis žmonių buvo apdovanoti būtent valstybiniu medaliu ir tie, žmonės, kurie atliko tą patį darbą, taip pat pasiaukojo Tėvynei, dėl vienokių ar kitų kitokių priežasčių, bet dėl to, kad nebuvo laiku pateikti, pradėti apdovanoti žinybiniu krašto apsaugos medaliu“, – sakė politikas.

„Manau, kad neteisybė egzistuoja, ją reikia atitaisyti, todėl dar kartą teikiu įstatymo projektą. Jaučiu iš aplinkos pačiame Seime, kad galbūt šįkart užteks žmonių, kurie palaikys tokį projektą, nes tai yra teisybės atstatymas, kurie vienodai nusipelnė valstybei“, – pabrėžė jis.

Pagal projektą, medaliu būtų apdovanojami asmenys, 1918–1920 metais priimti į Lietuvos kariuomenę ir partizanų būrius, dalyvavusius kautynėse su priešais ir ištarnavę kariuomenėje ne mažiau kaip vienus metus, o partizanų būriuose – šešis mėnesius, taip pat ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai, pripažinti kariais savanoriais.

Į jį galėtų pretenduoti ir buvę Krašto apsaugos departamento etatiniai darbuotojai, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kariai savanoriai, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus darbuotojai, priimti į tarnybą po 1990 metų kovo 11 dienos iki 1991 metų rugpjūčio 23 dienos ir ištarnavę ne mažiau kaip šešis mėnesius.

Medalis galėtų būti skiriamas ir šauliams, į organizaciją priimtiems iki 1991 metų rugpjūčio 23 dienos bei išbuvusiems šios sąjungos nariais ne mažiau kaip metus, gynusiems bei saugojusiems valstybinės reikšmės objektus.

Iki 2002 metų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis buvo valstybės apdovanojimų sąraše. Tais metais jis išbrauktas iš Valstybės apdovanojimų įstatymo.

Po to jį ne kartą bandyta grąžinti į įstatymą, bet nesėkmingai.

Pastarąjį kartą šią iniciatyvą 2013 metais registravo konservatorius Vytautas Juozapaitis, bet jai nepritarė tuometinis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.