Saulius Skvernelis: Seimo narių neliečiamybę reiktų naikinti
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis už tai, kad bū­tų nai­ki­na­ma Sei­mo na­rių tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jiems ga­li grės­ti po­li­ti­nis per­se­kio­ji­mas.

„Aš manau, kad taip ją (teisinę neliečiamybę – BNS) reikėtų naikinti, išskyrus vienintelį atvejį, kalbant apie Seimo narius, kada kyla grėsmė dėl tiesiogiai vykdomų pareigų – pasisakymų Seime, dėl sprendimų tam tikrų. Visa kita tikrai yra anachronizmas“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė jis.

Šiuo metu parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą.

Seimo statutas numato, kad su prašymu dėl parlamentaro teisinės neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi generalinis prokuroras.