Saulius Skvernelis nesibaimina dėl VLKK naujojo vadovo Audriaus Antanaičio
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ne­si­bai­mi­nan­tis, kad nau­ju Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) va­do­vu pa­sky­rus por­ta­lo al­kas.lt re­dak­to­rių Aud­rį An­ta­nai­tį žlug­tų jo re­mia­mi pro­jek­tai dėl li­be­ra­lios as­men­var­džių ra­šy­bos do­ku­men­tuo­se.

„Aš tikrai nesibaiminu, man teko net susitikti su siūlomu kandidatu, ir manau, kad tas požiūris žmogaus, kaip pirmininko, savo misijos matymas – komisija yra ne vienas žmogus, yra keliolika narių, ir pirmininko tikslas – tinkamai organizuoti komisijos darbą, išklausyti visas puses, daryti ekspertinį vertinimą, bet tikrai vienas žmogus negali apspręsti ir nepakeičia visos komisijos“, – trečiadienį žurnalistams sakė premjeras.

„Aš manau, kad šitas klausimas yra vėlgi susijęs su tam tikru ekspertiniu vertinimu, galutinį žodį vis tiek priima politikai Seime, taip kad tikrai nematau didelės baimės a priori sakyti, kad bus blogai. Tegu pradeda dirbti ir tada bus galima vertinti pagal darbą“, – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pasirinkimą VLKK vadovu siūti A. Antanaitį komentavo S. Skvernelis.

Trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto balsavime dėl kandidato vadovauti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai A. Antanaitis šešiais balsais prieš keturis nugalėjo dabartinę komisijos vadovę kalbininkę Daivą Vaišnienę.

Komitete svarstant A. Antanaičio kandidatūrą vadovauti komisijai opozicija kritikavo pasirinkimą dėl kompetencijos. Konservatorius Mantas Adomėnas po rinkimų pareiškė, kad valdantieji „paskyrė žmogų, kuris diskredituoja šią ekspertinę instituciją“.

Valstybinės kalbos komisijos vadovą, taip pat ir visą naują komisijos sudėtį dar turės patvirtinti Seimas. Naujoji VLKK buvo išrinkta rugsėjo pradžioje, iš 16 išrinktų naujų narių penki šiuo metu yra dabartiniai jos nariai.

Naujoji komisija gali turėti didelės įtakos sprendimams dėl nelietuviškų pavardžių rašybos dokumentuose. VLKK yra ekspertinė įstaiga sprendžiant asmenvardžių klausimą, jos poziciją privalu gauti prieš Seimui priimant susijusius įstatymus, komisijos reikšmę yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas.

Renkant komisijos narius, taip pat ir kandidatus į vadovus, aštriausias klausimas buvo dėl asmenvardžių rašybos. Diskusija dėl jų rašybos nelietuviškais rašmenimis vyksta jau dešimtmečius. Vieni politikai siūlo leisti naudoti lotyniško pagrindo rašmenis asmens dokumentų pagrindiniame puslapyje, kad būtų užtikrinta asmens teisė į jo pavardę, o kiti teigia, kad taip bus sumenkintas valstybinės lietuvų kalbos statusas ir siūlo vardą bei pavardę lotyniško pagrindo rašmenis rašyti tik dokumento antrajame puslapyje.

Švietimo ir mokslo komiteto vadovas Eugenijus Jovaiša su bendražygiais dar nebūdamas parlamentaru surinko per 50 tūkst. piliečių parašų, kad asmenvardžiai nelietuviškais rašmenimis dokumentuose būtų rašomi ne pagrindiniame, o antrajame puslapyje.

D. Vaišnienė VLKK vadovauja nuo 2012-ųjų. Žurnalistas A. Antanaitis šiuo metu dirba portalo alkas.lt leidėju ir redaktoriumi, jis anksčiau būdamas „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistu kartu dirbo ir europarlamentaro Valentino Mazuronio patarėju, šiam faktui išaiškėjus pareigų atsisakė.