Saulius Skvernelis nemato priežasčių ūkio ministrui trauktis iš pareigų
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį par­eiš­kė ne­ma­tan­tis prie­žas­čių, ko­dėl at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą įtei­kęs ūkio mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius tu­rė­tų trauk­tis iš par­ei­gų, ne­pai­sant to, kad soc­de­mai nu­spren­dė trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Nematau jokių objektyvių priežasčių, kodėl ministras turėtų trauktis iš Vyriausybės“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė premjeras.

Jis pabrėžė apsispręsti dėl ministro atstatydinimo turintis penkias dienas ir bandysiąs perkalbėti M.Sinkevičių likti.

„Tikrai suprantama, kad per prievartą ne (nelaikysiu), bet, manau, kad galbūt pasitikėjimas ir ministro pirmininko, ir tos bendruomenės, su kuria jis dirba, ministrui yra labai svarbus ir jis paklus mano prašymui ir norui, kad padirbėtų“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

Jeigu M.Sinkevičius vis dėlto yra tvirtai nusprendęs atsistatydinti, premjeras sakė prašysiantis jo likti pareigose bent iki rudens sesijos pabaigos.

Ūkio ministras nusprendė atsistatydinti, kai Socialdemokratų partijos taryba priėmė sprendimą trauktis iš valdančiosios koalicijos. Kiti partijos deleguoti teisingumo ir užsienio reikalų ministrai teigė liksiantys pareigose.

Pirmadienį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei socialdemokratai paskelbė sukūrę naują – Seimo frakcijų – koaliciją.

Ministrus Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas ministro pirmininko teikimu.