Saulius Skvernelis: iš situacijos galima išeiti oriai
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) vals­ty­bės val­do­mai įmo­nei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ skir­tos be­veik 28 mln. eu­rų bau­dos bus ieš­ko­ma ma­žiau­siai nuo­sto­lin­go spren­di­mo, ta­čiau bus ven­gia­ma konf­lik­tuo­ti su Briu­se­liu. Šį klau­si­mą ir ga­li­mus jo spren­di­mus prem­je­ras an­tra­die­nį ke­ti­na ap­tar­ti su Lie­tu­vo­je vie­šin­čia už kon­ku­ren­ci­ją at­sa­kin­ga eu­ro­ko­mi­sa­rė Marg­ret­he Ves­ta­ger.

„Šiandien norisi išgirsti, kaip tie sprendimai bus teisininkų vertinami, išgirsti situacijos vertinimą, ieškoti būdų kaip neeskaluojant konflikto galima iš šitos situacijos oriai išeiti su mažiausiais įmanomais nuostoliais“, – antradienį interviu LRT radijui kalbėjo S. Skvernelis.

Anot jo, šiuo metu svarstoma galimybė skųsti EK sprendimą, taip pat yra galimybė derėtis dėl baudos sumažinimo.

„Taip, tai yra svari ir didelė bauda. Argumentų daug surasti, kad nemokėtume, nepavyks, tačiau turime išnaudoti galimybes. Yra įvairūs delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos, todėl turime racionaliai, be emocijų įveikti šitą situaciją“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

Danijos politikė M. Vestager praėjusią savaitę paskelbė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ neteisėtai apribojo konkurenciją, 2008 metais išardę bėgius iš Mažeikių į Rengę Latvijoje, ir skyrė įmonei 27,8 mln. eurų baudą. Lietuva taip pat įpareigota ištaisyti pažeidimą – atstatyti bėgius arba imtis kitų priemonių konkurencijai atkurti.

Šį ir kitus klausimus M. Vestager aptars susitikimuose su prezidente Dalia Grybauskaite, premjeru Sauliumi Skverneliu, energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu, susisiekimo ministru Roku Masiuliu, Seimo nariais.