Saugomų teritorijų tarnyba steigia analitinį centrą
 Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) stei­gia me­to­di­nį cen­trą, ku­ris ana­li­zuos si­tua­ci­ją sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tink­lui „Na­tu­ra 2000“ pri­klau­san­čio­se vie­to­vė­se.

Šią savaitę centro vadovu išrinktas mokslų daktaras Dalius Dapkus, BNS patvirtino VSTT vadovas Albertas Stanislovaitis.

„Centras pirmiausia vertins situaciją „Natura 2000“ teritorijose, rengs metodikas, rekomendacijas saugomų teritorijų direkcijoms dėl tvarkymo, darys tam tikrus tyrimus, monitoringus, vertinimus. Turi būti sustiprintas „Natura 2000“ teritorijų tiek administracinis, tiek metodinis kvalifikacijos prasme, turinio prasme valdymas, galbūt atsiras naujų teritorijų, galbūt bus kažkas peržiūrima. Tai yra dešimties metų projektas, laukia ilgas darbas“, – sakė A. Stanislovaitis.

Anot jo, centro veikla daugiausia bus finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

D. Dapkus Vilniaus universitete yra apgynęs biomedicinos mokslų srities zoologijos krypties daktaro disertaciją, dirba Lietuvos edukologijos universitete.

„Natura 2000“ pavadinimu kuriamas vieningas specialių saugomų teritorijų Europos ekologinis tinklas. Pasak Aplinkos ministerijos, Lietuvoje jam priklauso didelė dalis saugomų teritorijų.