Santykių atšilimas: Lenkijos premjeras po šešerių metų pertraukos atvyks į Vilnių
Len­ki­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ma­teus­zas Mo­ra­wiec­kis ko­vo mė­ne­sį at­vyks į Vil­nių. Toks vi­zi­tas ren­gia­mas po še­še­rių me­tų per­trau­kos sim­bo­li­zuo­ja at­ši­li­mą dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se, ku­rie il­gą lai­ką bu­vo įtemp­ti dėl tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties.

Lietuvos Vyriausybės teigimu, dėl vizito sutarta penktadienį per Lenkijos vyriausybės vadovo pokalbį telefonu su Lietuvos premjeru Sauliumi Skverneliu.

„Lenkijos premjeras priėmė kvietimą kovo mėnesį atvyktį į Lietuvą“, – BNS sakė S. Skvernelio atstovas spaudai Tomas Beržinskas.

Jo teigimu, pastarasis Lenkijos premjero dvišalis vizitas į Lietuvą įvyko 2011 metų rugsėjį.

Lenkijos premjeras Vilniuje turėtų dalyvauti susitikime su trijų Baltijos šalų premjerais.

Lenkija ilgą laiką buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Lietuvą, kaltindama Vilnių dėl lenkų tautinės mažumos padėties.

Tačiau pastarąjį pusmetį imtas stebėti atšilimas. Rugsėjį Lietuvoje apsilankė Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis, į valstybės atkūrimo šimtmečio šventę vasario 16-ąją atvyks prezidentas Andrzejus Duda.

Stebėtojų teigimu, Lenkija gali siekti Lietuvos paramos ginče su ES dėl prieštaringos teismų reformos. Lietuvai savo ruožtu svarbūs ryšiai su Lenkija gynybos ir energetikos srityse.