Santaros klinikų vadovas nušalintas nuo pareigų
Šian­dien ry­te įvy­ko ne­ei­li­nis San­ta­ros kli­ni­kų da­li­nin­kų – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to at­sto­vų su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu bu­vo svars­to­mi su San­ta­ros kli­ni­kų pa­sta­rų­jų die­nų ak­tua­li­jo­mis su­si­ję klau­si­mai.

Siekdami glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir užtikrinti, kad jų atliekamas ikiteisminis tyrimas vyktų sklandžiai, dalininkai priėmė sprendimą laikinai nušalinti Santaros klinikų generalinį direktorių Kęstutį Strupą nuo užimamų pareigų Darbo kodekse numatytam maksimaliam terminui – 30 kalendorinių dienų.

Laikinai vadovauti klinikoms bus skiriamas Santaros klinikų Vaikų ligoninės direktorius prof. Juozas Raistenskis.

Kartu bus tiriamos galimos darbo drausmės pažeidimo aplinkybės. SAM pranešė, kad reikiami dokumentai dėl įstaigos vadovo nušalinimo jau paruošti, K. Strupas su jais susipažino ir patvirtino savo parašu.

Taip pat sutarta, kad prireikus dalininkai kreipsis į teisėsaugos institucijas siūlydami nušalinti šios įstaigos vadovą ikiteisminio tyrimo metu ilgesniam terminui. Laikinai vadovauti klinikoms bus skiriamas Santaros klinikų Vaikų ligoninės direktorius prof. Juozas Raistenskis. Jis vadovautų, kol bus rastas ir paskirtas laikinasis vadovas „iš šalies“ – nesusijęs su Santaros klinikomis ir sveikatos sistema. J. Raistenskis laikinai į direktoriaus pareigas skiriamas, kad nesutriktų įstaigos darbas, būtų priimami būtiniausi sprendimai, be kurių gali kilti keblumų organizuojant pacientų gydymą.

„Vienbalsiai sutarta, kad siekiant išsiaiškinti situaciją gydymo įstaigoje labai svarbu inicijuoti specialų auditą, kurio tikslas būtų išsiaiškinti, kaip įstaigos vadovas kontroliavo ir užtikrino, kad skaidriai būtų vykdomi viešieji pirkimai Santaros klinikose per 2017 metus.“, – sakė sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė. Dalininkai tikisi, kad laikinasis vadovas, nesusijęs su sveikatos sistema, bus rastas artimiausiu metu. Apie pradėtą tirti korupcijos skandalą teisėsauga pranešė vakar.

Lankėsi IT bendrovėje „Atea“

Tyrimą dėl galimos korupcijos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose atliekantys teisėsaugos pareigūnai trečiadienį lankėsi Norvegijos kapitalo informacinių technologijų sprendimų grupei „Atea Baltic“ priklausančioje bendrovėje „Atea“. Tai BNS ketvirtadienį patvirtino „Atea“ rinkodaros direktorius Simonas Stūrys. „Taip, buvo teisėsaugos institucijos mūsų patalpose, bet ką apklausė, ar apklausė, negalėčiau apie tai komentuoti“, – BNS sakė S .Stūrys. „Negaliu nieko komentuoti šiuo klausimu, nes vyksta tyrimas ir mes teikiame informaciją teisėsaugos institucijoms, bendradarbiaujam, bet nieko negaliu kol kas komentuoti“, – pridūrė jis. STT atstovė Renata Endružytė BNS teigė negalinti komentuoti, ar pareigūnai atliko veiksmus bendrovėje „Atea“.