Šalies vadovė priėmė teisėjų priesaikas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tus dėl Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo ir pen­kių apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų sky­ri­mo bei pri­ėmė jų prie­sai­kas.

Prisiekė Lietuvos apeliacinio teismo teisėju paskirtas Justas Namavičius, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjomis paskirtos Vilija Badaraitė, Ieva Narbutaitė ir Dovilė Sadauskaitė, Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita Rozgaitė ir Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja paskirta Kristina Vorienė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad teisėjų elgesys ir priimami sprendimai turi atspindėti pagarbą teisei, įstatymui ir žmogui, todėl išsakyta priesaika negali likti tik žodžiais, o turi būti įprasminta kasdieniame darbe.

Teisingumo vykdymas, anot prezidentės, privalo būti ne mechaninis įstatymų taikymas, o procesas, kai įdedamos visos pastangos padėti kiekvienam žmogui.