Sakartvelas nusprendė pamaloninti Lietuvą
Mū­sų ša­liai įtei­si­nus al­ter­na­ty­vų Gru­zi­jos pa­va­di­ni­mą – ša­lį lei­dus va­din­ti ir Sa­kart­ve­lu, ja­me pra­si­dė­jo dis­ku­si­jos dėl au­ten­tiš­ko Lie­tu­vos pa­va­di­ni­mo nau­do­ji­mo. Tei­gia­ma, kad tai bū­tų uni­ka­lus at­sa­ko­ma­sis ges­tas iš Sa­kart­ve­lo pu­sės, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui.

Sakartvelo ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze pranešė, kad jos šalyje pradėta svarstyti kartvelų kalboje įteisinti autentišką pavadinimą „Lietuva“. Iki šiol kartvelų kalboje vartojamas pavadinimas Litva. „Dėl šio klausimo Valstybinis kartvelų kalbos departamente gegužės 11 dieną vyko ekspertų komisijos posėdis, kuriame taip pat dalyvavo pasaulyje žinomi kartvelų kalbininkai profesoriai Tamaz Gamkrelidze ir Mzekala Shanidze, kartu su kuriais ekspertų komisija palaiko planuojamą keitimą dėl Lietuvos autentiško pavadinimo įteisinimo kartvelų kalboje. Taip kad procesas prasidėjo sėkmingai“, – informavo ambasadorė.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) gegužės 3 dieną patvirtino alternatyvų Gruzijos pavadinimą – Sakartvelas. Kartu su naujuoju pavadinimu patvirtinta, jog gruzinų tauta galės būti vadinami kartvelais, o visos Gruzijos gyventojai – sakartveliečiais.

Apie tai, kad mūsų šalis galėtų įteisinti alternatyvų Gruzijos pavadinimą, praėjusių metų rugsėjį užsiminė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Apie gruzinų norą, kad jų valstybę vadintumėme Sakartvelo parlamento vadovas sužinojo iš pokalbių tiek su Gruzijos vadovais, tiek su paprastais žmonėmis. „Gruzijos pavadinimas jiems nepriimtinas. Jei šimtmečio proga suteiktume tokią dovaną, jie būtų labai patenkinti“, – tąsyk „Lietuvos žinioms“ pasakojo V. Pranckietis.