Rūtai Vanagaitei parūpo „Mūsiškių“ likimas
Skan­da­lin­gai nu­skam­bė­ju­sios pub­li­cis­tės Rū­tos Va­na­gai­tės kny­ga „Mū­siš­kiai“ „A­ma­zon“ in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je par­da­vi­nė­ja­ma ir po be­veik 200 do­le­rių. Tuo me­tu R. Va­na­gai­tė, anks­čiau mes­te­lė­ju­si, kad iš Lie­tu­vos pre­ky­bos iš­im­tos kny­gos ga­li bū­ti nors ir  su­de­gin­tos, re­gis, kei­čia nuo­mo­nę: ra­šy­to­ja tei­gia da­bar lau­kian­ti at­sa­ky­mo iš lei­dyk­los „Al­ma lit­te­ra“ dėl kny­gų, iš­im­tų iš pre­ky­bos, li­ki­mo, ra­šo del­fi.lt

Apie 27 tūkst. R. Vanagaitės knygų atsidūrė Kauno Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) sandėliuose praėjusių metų spalio pabaigoje, o leidykla „Alma littera“ sprendimą nutraukti bendradarbiavimą su R. Vanagaite ir išimti jos knygas iš prekybos vadino nuoširdžia leidyklos reakcija ir vertybiniu sprendimu.

Šiuo metu publicistė R. Vanagaitė portalui delfi.lt teigė, jog laukia leidyklos sprendimo. Esą ji laukianti arba knygų, išimtų iš prekybos grąžinimo, arba kompensacijos. O gautas knygas rengiasi atiduoti bibliotekoms. „Alma littera“ komunikacijos vadovė Audronė Mockienė teigė, jog kol kas vyksta derybos dėl sutarties nutraukimo. Šiuo metu sandėlyje dūla 2,6 tūkst. „Mūsiškių“.

LŽ primena, kad R. Vanagaitė apie partizanų vadą ėmė kalbėti, reaguodama į Seimo iniciatyvą paskelbti 2018-uosius Adolfo Ramanausko – Vanago metais, minint šimtąsias jo gimimo metines.

R. Vanagaitė interviu Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai teigė, kad A. Ramanauskas – Vanagas „nėra joks didvyris“, nebuvo kankinamas ir galėjo bendradarbiauti su KGB. Ji sakė, kad rėmėsi KGB dokumentais.

Jos gyvenimo partneris, nacių medžiotoju prisistatantis Efraimas Zuroffas iš Simono Wiesenthalio centro savo ruožtu pareiškė, kad A. Ramanauskas – Vanagas galėjo būti susijęs su Holokaustu, bet jokių įrodymų nepateikė.

Lietuvos istorikai vieningai sutaria, kad A. Ramanauskas – Vanagas dėl kovos už Lietuvos laisvę buvo žiauriai nukankintas sovietų pareigūnų, ir nėra jokių duomenų, kad jis būtų prisidėjęs prie Holokausto. Lietuvos žydų bendruomenė taip pat nurodė neturinti jokios informacijos, kurie patvirtintų E. Zuroffo kaltinimus. Viešai skelbiamos pažymos rodo, kad A.Ramanauskas –Vanagas per kankinimus buvo iškastruotas, išdurta jo akis, kankinimų metu jis buvo patekęs į komą.

1957 metais partizanų vadas sovietų teismo sprendimu buvo sušaudytas, jo palaidojimo vieta nežinoma iki šiol.

Lietuvoje partizaninis karas prieš sovietų okupaciją vyko 1944 – 1953 metais.