Rūtą Vanagaitę užstojo Europos žydų kongresas, Užsienio reikalų ministerija nepateisina tokio pareiškimo
Eu­ro­pos žy­dų kong­re­sas pa­smer­kė veiks­mus, ku­rių prieš Rū­tą Va­na­gai­tę ėmė­si lei­dyk­la „Al­ma Lit­te­ra“ bei Lie­tu­vos kny­gy­nai.

Europos žydų kongresas smerkia atakas, nukreiptas prieš Rūtą Vanagaitę ir sprendimą pašalinti jos knygas iš knygynų bei nutraukti jų leidimą

Europos žydų kongresas (EJC) smarkiai nepritaria ir peikia agresyvias atakas, nukreiptas prieš Rūtą Vanagaitę, lietuvė autorę, kuri rašė apie komplikuotą Holokausto Lietuvoje situaciją.

„Sunku patikėti, kad 2017 metais, knygų, su kuriose išdėstytomis pažiūromis kai kurie nesutinka, leidyba yra stabdoma grynai politiniais sumetimais; tai primena tamsius laikus, – teigia Moshe Kantoras, Kongreso prezidentas. – Rūta yra drąsi moteris, kurios balsas yra būtinas, kad lietuviai galėtų pažvelgti savo praeičiai tiesiai į akis, į Holokaustą, ir turėtų būti giriama, užuot puolama“.

„Paskui leidyklos „Alma Littera“ sprendimą sekė baisūs puldinėjimai iš įvairių viešų asmenų, pats pavojingiausias buvo paskelbtas portale delfi.lt, įtakingiausiame ir populiariausiame Lietuvos naujienų tinklalapyje. Jį parašė pirmasis Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas, Vytautas Landsbergis, – Europos žydų kongresui teigė Rūta Vanagaitė. – Šokiruojančiai piktame straipsnyje jis pasakė, kad vienintelis dalykas, kurį man liko padaryti po Lietuvos išdavystės, yra nusižudyti.“

„Europos žydų kongresas kreipiasi į Lietuvos vyriausybę ir visus politikus, kad rimtai persvarstytų lietuvių vaidmenį nacių okupacijos periodu ir tai, kas iš tiesų suvaidino žydšaudžių vaidmenį. Į tokį tyrimą, žinoma, reikėtų įtraukti ir Lietuvius, karo metu atlikusius nuostabų darbą ir rizikavusius savo gyvybėmis, idant išsaugotų žydų gyvybes.

Taip pat Europos žydų komisija kreipiasi į leidėją, kad šis apsvarstytų savo įvykdytus veiksmus, stabdant vienos iš svarbiausių Lietuvai autorių, viešinant tokias problemas, kaip valstybės vaidmuo naikinant Lietuvos žydus Antrojo pasaulinio karo metais, knygų leidybą. Riba tarp trukdymo medžiagai pasiekti publikos rankas bei de facto įgyvendinamos cenzūros yra labai plonytė, o knygų naikinimas mums primena kur kas tamsesnį periodą Europos istorijoje“, – teigiama Europos žydų kongreso oficialioje pozicijoje.

Joje Adolfo Ramanausko-Vanago atvejui ir Rūtos Vanagaitės pasakytais teiginiais remiamasi itin nedaug, tačiau palaikoma jos ir Wiesenthalio centro išreikšta pozicija, esą rasti įrodymai, parodantys tikėtiną A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą Druskininkų žudynėse.

Europos žydų kongreso informacija.

Užsienio reikalų ministerija taip pat pakomentavo šį pareiškimą.

„Lietuva jau daug metų dirba Holokausto tyrimų ir švietimo srityje, konsultuodamasi su tarptautinėmis žydų organizacijomis, taip pat su Pasaulio žydų kongresu ir Europos žydų kongresu.

Žydų genocido ir Lietuvos antisovietinės rezistencijos supriešinimas šiame kontekste yra visiškai nepriimtinas ir tarnauja tik istorijos iškraipymui.

Belieka apgailestauti dėl tokio Europos žydų kongreso pareiškimo“, – teigiama oficialiame URM pranešime spaudai.