Rūta Vanagaitė toliau laikosi savo „tiesos“?
Tą pa­čią die­ną du par­eiš­ki­mai: Lie­tu­vai –  be­veik at­sip­ra­šy­mas už sa­vo žo­džius, Iz­rae­lio te­le­vi­zi­jai – pa­kar­to­ji­mas, kad par­ti­za­nas Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas bu­vo KGB agen­tas ir iš­da­vi­kas. Toks įspū­dis su­si­da­ro per­žiū­rė­jus Rū­tos Va­na­gai­tės in­ter­viu, ku­ris bu­vo pa­vie­šin­tas sek­ma­die­nį – tą pa­čią die­ną, kaip ir jos vie­šas pa­aiš­ki­ni­mas, kad ji ne­si­ruo­šė mes­ti kal­ti­ni­mų A. Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui.   

„Lietuvos didvyris pasirodo buvo KGB agentas. Rašytoja Rūta Vanagaitė, kurios knyga „Mūsiškiai“ apie lietuvių dalyvavimą holokauste, buvo nelengvai priimta Lietuvoje, pasirodė naujo skandalo centre: leidykla atsisakė bendradarbiavimo su ja, visos rašytojos knygos bus išimtos iš parduotuvių ir sunaikintos“, – rašoma rusakalbei auditorijai skirtos Jeruzalės televizijos „Iton TV1“ laidos „Dienos tema“ („Tema dnia“) pristatyme.

Laidos „Dienos tema“ vedėjas iš pradžių papasakojo apie tai, kad po kilusio skandalo R. Vanagaitės knygos buvo išimtos iš prekybos ir bus utilizuotos. Kartu jis nedviprasmiškai užsiminė apie pagarsėjusį masinį knygų deginimą, kurį surengė naciai Vokietijoje 1933 metais. Toliau sekė interviu su pačia R. Vanagaite, kuri papasakojo apie tai, kaip ėmė domėtis Adolfo Ramanausko-Vanago istorija ir pateikė savo įvykių versiją.

„Išaiškėjo, kad jis bendradarbiavo su KGB. Išaiškėjo, kad išdavė visus 22 žmonės, kurie jį slapstė, kai jis buvo miško brolis. Ir galų gale ėmė šlovinti Sovietų Sąjungą ir teismui žadėjo, kad visapusiškai bendradarbiaus ir išpirks savo kaltę. Tai aš pamaniau – nejaugi tai didvyris“, – Izraelio televizijai pakartojo R. Vanagaitė savo žodžius, kurie ir sukėlė audrą Lietuvoje.

Ji vėliau pridūrė: „Niekada gyvenime, jokiose vadovėliuose aš nemačiau, kad būtų parašyta, kad šis partizanas sakė tokius žodžius arba gyrė Sovietų Sąjungą, arba tai, kad bendradarbiavo su KGB ir pats tai pripažino. Dabar man sako, kad jį kankino. Galbūt – nežinau. Bet kai jis sakė, kad kovojo prieš Sovietų Sąjungą, tai jis darė be kankinimų, o jau kai sakė, kad pradėjo kalbėti apie bendradarbiavimą, tai jau buvo kankinamas. Aš kaip pilietė noriu, kad man paaiškintų – kaip jie mato kokie jo žodžiai buvo išgauti kankinant, o kurie – ne.“

Priminsime, kad sekmadienį vakare Rūta Vanagaitė išplatino pareiškimą, kuriame teigia neketinusi sviesti kaltinimų vienam ryškiausių pokario rezistencijos kovotojų: „Jei man kilę klausimai dėl Adolfo Ramanausko-Vanago viešumoje nuskambėjo kaip kaltinimai šiai labai tragiškai asmenybei, to tikrai neketinau daryti. Nesu tikra, ar Adolfas Ramanauskas-Vanagas yra herojus, kankinys, ar tiesiog aplinkybių palaužtas žmogus. O gal visa tai kartu. Aš rašytoja ir žurnalistė. Mano pareiga domėtis, ir domėtis daugiau ir giliau.“

Sugrįžtant prie interviu Izraelio televizijai, toliau R. Vanagaitė sakėsi apgailestaujanti, kad su ja nutraukta sutartis, o visos jos išleistos knygos bus sunaikintos.

„Man labai gaila, kad kartu su kitomis knygomis bus sunaikinta ir vienintelė tokia Lietuvoje mano knyga apie pagyvenusių žmonių priežiūrą“, – užsienio auditorijai neslėpė apmaudo publicistė.

Priminsime, kad penktadienį R. Vanagaitė kalbėjo „šiek tiek“ kitaip. „Jeigu leidykla, kuri brangino autorių ir išleido šitą knygą 15 tūkst. tiražu, dabar nežinau, kur knygas dės. Gali ir sudeginti dėl manęs“, – 15min sakė ji.

Interviu Izraelio televizijai R. Vanagaitė taip pat pažymėjo, kad „partizanų istorija Lietuvoje – labai pavojinga tema. Ji griauna valstybingumo pamatus, kaip man dabar pasakė. Vadinasi, mes dar nepribrendome prie šios temos – sakyti, kad partizanai nebuvo angelai. Palauksime dar 50 metų.“

LŽ su R. Vanagaite susisiekti pavyko tik SMS. Publicistė parašė, kad „nieko naujo nepasakysiu“.