Rūta Vanagaitė Briuselyje atsiims apdovanojimą
Rū­tai Va­na­gai­tei, ku­rios vi­sos kny­gos per­nai bu­vo iš­im­tos iš pre­ky­bos dėl šmei­ži­kiš­kų pa­si­sa­ky­mų apie par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą, ki­tą sa­vai­tę Briu­se­ly­je bus įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas už kny­gą apie žy­dų ge­no­ci­dą Lie­tu­vo­je.

„Kitą savaitę Briuselyje įvyks iškilminga ceremonija kurios metu man bus įteiktas metinis Europos rabinų konferencijos apdovanojimas – už „Mūsiškius“. Šiuo sunkiu metu man tai labai didelė moralinė paspirtis, įkvepianti rašyti naujas knygas“, – feisbuko paskyroje paskelbė R. Vanagaitė.

Praėjusiais metais po šmeižikiškų pareiškimų apie su sovietų okupacija kovojusį partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą, kuris buvo žiauriai nukankintas sovietų pareigūnų ir kuriam 1957 metais buvo įvykdyta mirties bausmė, R. Vanagaitė sulaukė didžiulės kritikos ir pasmerkimo. Ji aiškino, kad partizanų vadas buvo KGB agentas, suimtas nebuvo kankinamas, išdavė savo bendražygius, o sakydamas paskutinį žodį teisme šlovino SSRS.

Po istorikų kritikos ir pateiktos tikslios informacijos apie A. Ramanauską-Vanagą, R. Vanagaitė viešai atsiprašė, pripažindama, kad jos išsakyta nuomonė dėl to, jog partizanų vadas nepatyrė kankinimų, o susižalojo pats, buvo visiškai klaidinga, paremta bylose užfiksuotu melu, stengiantis paslėpti kankinimų pėdsakus, ir tikino besigailinti dėl „skubotų ir arogantiškų komentarų viešumoje“. Leidykla „Alma Littera“ nusprendė išimti jos knygas iš prekybos ir nutraukti bendradarbiavimą su ja.

Šių metų vasarį R. Vanagaitei Vienoje buvo įteiktas Europos žydų kongreso apdovanojimas „Už indėlį atkuriant didžiausios Lietuvos žydų tragedijos istorinį teisingumą“. Kaip skelbė naujienų portalas Delfi, šiai organizacijai vadovaujantis Moshe Kantoras vertinamas prieštaringai – yra siejamas ne tik su nelegalia ginklų prekyba, bet ir su Kremliumi, konkrečiai – Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.