Rustemas Nigmetzianovas į apklausą neatvyko
Par­la­men­ta­ro so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus šei­mos in­te­re­sus ener­ge­ti­ko­je narp­lio­jan­čiai Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai tre­čia­die­nį ne­pa­vyks apk­laus­ti sau­lės elek­tri­nių pro­jek­tą vys­čiu­sios Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gos­troj“ ak­ci­nin­ką Ru­si­jos pi­lie­tį Rus­te­mą Nig­met­zia­no­vą – į po­sė­dį at­vy­ko tik jo ad­vo­ka­tė.

Eglė Latauskienė pareiškė, kad R. Nigmetzianovas į posėdį neatvyks, nes yra „įbaugintas viešojoje erdvėje esančios informacijos“.

Komisijos vadovo liberalo Vitalijaus Gailiaus teigimu, tokiu atveju R. Nigmetzianovas bus baudžiamas. Visi kviečiami liudyti asmenys privalo ateiti – tai juos įpareigoja specialusis komisijos statusas. Komisija vėliau apsispręs, ar pradėti procedūrą dėl R. Nigmetzianovo administracinės atsakomybės.

E.Latauskienė komisijai pranešė, kad jos klientas į ją kreipėsi anksčiau negu komisija iškvietė į apklausą.

„Tai psichologinio pobūdžio priežastys“, – sakė ji, komisijos vadovo paklausta, kodėl R. Nigmetzianovas neatvyko į posėdį.

Pasak jos, R. Nigmetzianovas A.Skardžiaus nepažinojo ir iki šiol jie nėra pažįstami, tarp A.Skardžiaus žmonos ir R. Nigmetzianovo draugiškų santykių nėra.

A. Skardžiaus šeimos draugas Romualdas Patalavičius komisijai yra paliudijęs, kad jo ir R. Nigmetzianovo sūnūs Tomas ir Artūras yra draugai, o pastarasis turi logistikos ir nekilnojamojo turto statybos verslą.

Advokatė paaiškino, kad R. Nigmetzianovo valdomos „Investenergostroj“ akcijos yra vieninteliai jo turimi vertybiniai popieriai, juos jis įsigijo tikėdamas, kad investuoja į perspektyvią sritį. Ji pranešė, kad R. Nigmetzianovas „Investenergostroj“ suteikė 100 tūkst. eurų paskolą, kaip ir kiti akcininkai. E.Latauskienės teigimu, R. Nigmetzianovas investavo šeimos santaupų ir palikimo, gauto iš Rusijos, lėšas.

R. Patalavičiaus jo įmonė „Enga“ 2015 metais buvo įsigijusi 80 proc. „Investenergostroj“ akcijų, bet vėliau dalį jų (40 proc.) pardavė A. Skardžiaus žmonai Snieguolei ir R. Nigmetzianovui (abiem po 20 proc.).

Seimas yra įpareigojęs komisiją ištirti, kokie fiziniai ar juridiniai asmenys valdo įmonę „Investenergostroj“, kuriai paskolą yra suteikusi A. Skardžiaus šeima. Aiškinamasi, ar akcijų vertė atitinka investicijos dydį, kokie šių asmenų ryšiai su A. Skardžiumi.

Komisijoje anksčiau taip pat paaiškėjo, kad „Investenergostroj“ saulės elektrinių projektą finansavo ir Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ bankas „Belgazprombank“. Politiko šeimos valdoma įmonė gaminamą elektrą brangiai parduoda Baltarusijos valstybiniam koncernui „Belenergo“.