Rusijoje suimtas sukčiavimu kaltinamas Vladimiras Antonovas
Sankt Pe­ter­bur­go Vy­bor­go ra­jo­no teis­mas pa­ten­ki­no Ru­si­jos ty­rė­jų pra­šy­mą su­im­ti anks­čiau šią sa­vai­tę su­lai­ky­tą ban­kru­ta­vu­sio Lie­tu­vos „Sno­ro“ ban­ko pa­grin­di­nį ak­ci­nin­ką Vla­di­mi­rą An­to­no­vą, ku­riam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai su­kčia­vi­mu itin stam­biu mas­tu – jis įta­ria­mas iš ban­ko „So­vets­kij“ pa­si­sa­vi­nęs 150 mln. rub­lių (2 mln. eu­rų).

Kaltinimus neigiantis V. Antonovas suimtas vienam mėnesiui ir aštuonioms paroms.

Buvusio bankininko advokatai prašė teismo skirti gerokai lengvesnę kardomąją priemonę – namų areštą arba 10 mln. rublių (140 tūkst. eurų) užstatą.

Agentūros „Interfax“ žiniomis, pareigūnai teismą tikino, jog suėmimas būtinas, nes V. Antonovas gali nuo tyrimo slapstytis ar spausti liudytojus.

Baudžiamoji byla V. Antonovui iškelta dėl įtarimo sukčiaujant iš banko „Sovetskij“ pasisavinus 150 mln. rublių (2 mln. eurų). Nusikaltimą įvykdė grupė iš anksto susitarusių asmenų. Tyrėjai agentūrai „Interfax“ teigė, jog už tokio pobūdžio nusikaltimus gresia laisvės atėmimas daugiau nei trejiems metams.

Tuo metu „Snoro“ bylą tirianti Lietuvos teisėsauga V. Antonovui kartu su buvusiu „Snoro“ vadovu Raimondu Baranausku yra pareiškusi įtariamus piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir iššvaistymu, nusikalstamu bankrotu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumento suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu.

Didžiosios Britanijos teismai 2015 metais buvo nusprendę tuo metu Londone gyvenusius V. Antonovą ir R. Baranauską išduoti Lietuvai, tačiau pastarieji iš šios valstybės pabėgo į Rusiją.

Pastaraisiais metais V. Antonovas nesėkmingai bandė per Rusijos teismus iš „Snorą“ nacionalizavusios Lietuvos vyriausybės prisiteisti daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų.

Praėjusio mėnesio pabaigoje skelbta, jog Lietuvos prokurorai, rengdamiesi už akių teisti Rusijoje besislapstančius V. Antonovą ir R. Baranauską, informavo Rusijos generalinę prokuratūrą apie šiems asmenims pareikštus įtarimus.