Rusija 5 metus neįsileis Emanuelio Zingerio
Lie­tu­vos Sei­mo na­riui Ema­nue­liui Zin­ge­riui, Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos (ET PA) pa­skir­tam pra­ne­šė­ju ren­giant re­zo­liu­ci­ją dėl Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jo Bo­ri­so Ne­mco­vo nu­žu­dy­mo ap­lin­ky­bių ir jų ty­ri­mo įver­ti­ni­mo, užd­raus­ta at­vyk­ti į Ru­si­ją.

Apie tai E. Zingeriui oficialiai pranešta ketvirtadienį.

„Ką tik man pranešta, kad man atimta teisė atvykti į Rusijos Federaciją penkeriems metams“, – per spaudos konferenciją Seime pranešė politikas.

Jis teigė, kad toks Kremliaus sprendimas sužlugdė jo planus vykti į Maskvą rinkti medžiagą apie B. Nemcovo nužudymą. E. Zingeris tvirtino, jog bus priverstas tai daryti nuotoliniu būdu.

„Tikimės, kad Maskva nesiims veiksmų žlugdyti patį šį raportą“, – sakė E. Zingeris.

Spaudos konferencijoje Seime dalyvavęs Rusijos opozicijos veikėjas žurnalistas Vladimiras Kara-Murza teigė, kad tai beprecedentis Rusijos elgesys.

Anot jo, toks elgesys iš esmės parodo, kad dabartinė Rusijos valdžia yra atsakinga už B. Nemcovo nužudymą.

„Tai yra kaltės pripažinimas“, – tvirtino V. Kara-Murza.

Praėjusių metų gegužę ET PA paskyrė E. Zingerį pranešėju rengiant rezoliuciją dėl B. Nemcovo nužudymo aplinkybių ir jų tyrimo įvertinimo.

E.Zingeris yra „Boriso Nemcovo fondo už laisvę“ tarybos narys.

Rusijos opozicionierius nušautas 2015-ųjų vasario 27-osios vakarą ant tilto per Maskvos upę netoli Kremliaus, kai ėjo namo.

Nors penki vyrai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl numanomos užsakomosios žmogžudystės įvykdymo, B. Nemcovo šeima ir šalininkai sako, kad nusikaltimo pėdsakai veda prie daug aukštesnio rango pareigūnų Čečėnijoje. Jie mano, kad nužudymo užsakovai išsisuko nuo teisingumo.