Rugsėjo 1-ąją susirinks 12 tūkst. mažiau moksleivių ir studentų
Bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ry­toj lau­kia­ma per 29 tūkst. pir­mo­kė­lių, pa­na­šiai kaip ir per­nai. Tre­čius me­tus iš ei­lės jų bus dau­giau nei abi­tu­rien­tų, ku­rių, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se mo­ky­sis per 26 tūkst., ke­liais šim­tais ma­žiau nei per­nai. Iš vi­so į mo­kyk­las su­si­rinks dau­giau kaip 450 tūkst. mo­ki­nių ir stu­den­tų.

„Tikiu, kad švietimo bendruomenėje turime vieną bendrą troškimą – kad mokykloje būtų gera. Nuoširdžiai linkiu mums visiems, kad šis, regis, paprastas troškimas virstų tikrove ir mokslo metus baigtume taip pat pakylėtai, kaip ir juos pradedame. Kalbėkimės, bendraukime ir žiūrėkime į vaiką, į jo šios dienos ir ateities poreikius. Ir niekada nenuleiskime rankų“, – sakoma ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinime mokyklų bendruomenėms rugsėjo 1-osios išvakarėse.

Visai švietimo bendruomenei, įgyvendinant ambicingiausius švietimo sistemos pokyčius ir tikslus, ministrė J. Petrauskienė linki susitelkimo bendram darbui ir žvelgimo viena kryptimi.

Iš viso, išankstiniais duomenimis, 1148 šalies bendrojo ugdymo mokyklose rugsėjį naujus mokslo metus pradės 326 tūkst. mokinių, tai 4 tūkst. mažiau nei pernai. 70 profesinio mokymo įstaigų sulauks panašaus kaip pernai moksleivių skaičiaus – 47 tūkst., o 22 kolegijoje ir 21 universitete – per 116 tūkst. studentų, arba 8 tūkst. mažiau nei pernai.