Romas Lazutka palieka ministro komandą
Eko­no­mis­tas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Ro­mas La­zut­ka pa­lie­ka so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio pa­ta­rė­jo par­ei­gas. Mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad R. La­zut­ka par­ei­gas pa­lie­ka nuo ket­vir­ta­die­nio. Jis mi­nis­trui vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų, ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­kos klau­si­mais pa­ta­ri­nė­jo kiek dau­giau nei me­tus.

Misterijos pranešime R. Lazutka teigia pasitraukiantis, nes nori stebėti socialinę politiką iš šalies.

„Patirtis valstybės valdymo srityje man buvo labai vertinga, ministro Lino Kukuraičio kvietimą dirbti kartu prieš metus priėmiau sąmoningai ir mūsų kolegialiu bendradarbiavimu tikrai esu patenkintas – kartu pasiekėme stiprių ir konkrečių rezultatų. Tačiau esu tikras, kad būsiu labiau naudingas stebėdamas socialinę politiką šiek tiek iš šalies – kritinis požiūris ir mano vieši komentarai sprendimų priėmėjams, tikiu, ir toliau leis į svarbiausias socialinės ir ekonominės raidos kryžkeles pažiūrėti iš visų pusių“, – pranešime cituojamas R. Lazutka.

R. Lazutka Vilniaus universitete, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete, eina Teorinės ekonomikos katedros vedėjo pareigas, dėsto šio bei Filosofijos fakulteto studentams. Minėtas pareigas jis derino su veikla ministerijoje.