Rolando Pakso teisės dalyvauti rinkimuose – Europos Tarybos akiratyje
Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas an­tra­die­nį pra­si­dė­ju­sia­me tri­jų die­nų su­si­ti­ki­me tu­rė­tų įver­tin­ti, kaip Lie­tu­va įgy­ven­di­na Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą dėl Ro­lan­dui Pa­kso tei­sių da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) Karolina Bubnytė sako, kad sprendimą ketvirtadienį planuojanti paskelbti institucija teigiamai atsižvelgs į Seimo sprendimą imtis pataisų, numatančių galimybes R. Paksui siekti Seimo nario mandato.

„Bus priimtas Ministro Komiteto sprendimas Lietuvos atžvilgiu. Jis bus teigiamas, nes Seimas balsavo už pritarimą pateikti projektą. Bet ta kontrolė yra tęstinė, kitame posėdyje vėl bus žiūrima, koks progresas, kaip mums sekasi“, – BNS antradienį sakė K. Bubnytė.

Seimas antradienį po pateikimo pritarė opozicinių konservatorių ir liberalų parengtoms Konstitucijos pataisoms, kurios leistų per apkaltą pašalintam asmeniui kandidatuoti į Seimą, tačiau draustų būti renkamam Seimo pirmininku ar vicepirmininku. Taip pat pataisos neatveria galimybės kandidatuoti į prezidentus.

R. Paksas negali dalyvauti prezidento ir Seimo rinkimuose nuo 2004 metų, kai per apkaltą buvo pašalintas iš prezidento pareigų. EŽTT 2011 metais nusprendė, kad draudimas dalyvauti rinkimuose iki gyvos galvos yra neproporcingas.

Lietuvai nepriimant Konstitucijos pataisų, Strasbūro teismo sprendimų vykdymą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų Komitetas pritaikė vadinamąją sustiprintos priežiūros procedūrą.

Seimas prieš trejetą metų jau bandė priimti Konstitucijos pataisas, kurios R. Paksui būtų atvėrusios kelią į rinkimus, bet tuomet pritrūko balsų. Minimos pataisos būtų leidusios jam kandidatuoti ir Seimo, ir prezidento rinkimuose.

Konstitucijai pakeisti reikia, kad per priėmimą už pataisas balsuotų ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Dėl pataisų priėmimo būna balsuojama du kartus, su trijų mėnesių pertrauka.