Rolando Pakso ir Gedvydo Vainausko byla keliauja į teismą
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra an­tra­die­nį pra­ne­šė bai­gu­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir per­da­vu­si teis­mui by­lą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­rio­je kal­ti­ni­mai par­eikš­ti bu­vu­siam „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kui, eu­ro­par­la­men­ta­rui Ro­lan­dui Pa­ksui ir „Lie­tu­vos ry­to“ ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vui Ged­vy­dui Vai­naus­kui.

Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir perdavė teismui bylą dėl prekybos poveikiu, kurioje kaltinimai pareikšti buvusiam „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkui, europarlamentarui Rolandui Paksui, „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės vadovui Gedvydui Vainauskui, taip pat – verslininkui Antanui Zabuliui.

Pirmadienį byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Gedvydas Vainauskas./ Alinos Ožič nuotrauka

Prokurorai įtaria, kad 2015 metais būdamas „tvarkiečių“ lyderiu R.Paksas pažadėjo ir susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį iš G.Vainausko. Abu asmenys kaltinami dėl prekybos poveikiu.

Teisėsauga įtaria, jog už kyšį R.Paksas turėjo paveikti statybų inspektorius, kad šie leistų naudoti naują parduotuvę „Norfa“ Prienuose.

Kaip skelbia STT ir prokuratūra, R.Paksas, vykdydamas neteisėtą pažadą, 2015 metų rugsėjo pradžioje susitiko su „tvarkiečių“ deleguotu tuometiniu aplinkos viceministru Algirdu Genevičium ir nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų prekybos tinklo parduotuvės Prienuose statybos užbaigimo aktą.

Šį nurodymą tą pačią dieną telefoninio pokalbio metu aplinkos viceministras A.Genevičius perdavė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko pavaduotojui, kuris tai perdavė Kauno teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko pavaduotojui. Šis informaciją perdavė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vadovei.

„Jau kitą dieną po R.Pakso ir aplinkos viceministro susitikimo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistai pasirašė pastato – prekybos centro Prienuose statybos užbaigimo aktą. Tą pačią dieną aplinkos viceministras apie įvykdytą nurodymą informavo R.Paksą“, – skelbia STT ir prokuratūra.

Aplinkos viceministras A.Genevičius byloje yra liudytojas.

Tuomet Aplinkos ministerijai vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“ deleguotas ministras Kęstutis Trečiokas.

Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos anksčiau skelbtą įtariamo nusikaltimo schemą, „Norfos“ ir ją stačiusios statybų įmonės atstovas kreipėsi į G.Vainauską, o šis savo ruožtu susisiekė su R.Paksu.

Kitame ikiteisminio tyrimo epizode figūruoja verslininkas Antanas Zabulis. Teisėsauga įtaria, kad G.Vainauskas galėjo pasinaudoti savo poveikiu nutraukti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrimą dėl sukčiavimo stambiu mastu. Prokuratūra tuomet tyrė Lietuvos atsinaujinančios energetikos ir aukštųjų technologijų bendrovės „BOD Group“ Europos Sąjungos paramos įsisavinimą. Vėliau byla nutraukta.

Visi trys kaltinamieji neigia padarę nusikaltimus. R.Paksas tvirtina, kad prieš jį vykdomas politinis susidorojimas.

G.Vainausko prekybos poveikiu bylą pernai norėta perduoti teismui nagrinėti atskirai, tačiau teismai neleido išskirti jo ir R.Pakso bylų.