Rolandas Paksas EP gynė Lietuvai nenaudingą „Nord Stream 2“ projektą
Eu­ro­par­la­men­ta­ras, bu­vęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas per dis­ku­si­ją Eu­ro­pos Par­la­men­te par­agi­no po­li­ti­kus su­si­lai­ky­ti nuo kri­ti­kos pla­nams iš­plės­ti du­jo­tie­kį „Nord Stream“ tarp Ru­si­jos ir Vo­kie­ti­jos ir ieš­ko­ti nau­dos pro­jek­te, dėl ku­rio ne­ri­mą reiš­kia Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė.

Ketvirtadienį Strasbūre vykusiuose debatuose R.Paksas paragino „atsisakyti menką pridėtinę vertę kuriančio politikavimo“ ir žvelgti į „Nord Stream 2“ vadinamą projektą „kaip į naudingą, kaip ekonominį, ieškodami ne politinių dividendų, bet ekonominės naudos“.

„Nord Stream“ neatsirado nei vakar, nei užvakar. Akivaizdu, kad pastatyti Didžiąją kinų sieną Europoje, uždaryti oro erdvę ar tinklais aptverti povandenines teritorijas neišeis“, – Strasbūre sakė R.Paksas.

Jis buvo vienintelis diskusijoje, pasisakęs už projekto naudą. Politikas kalbėjo jo atstovaujamos euroskeptiškos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcijos vardu.

R.Pakso teigimu, politizuojama energetika didina išteklių kainas.

„Dėl politikų nesugebėjimo susitarti ir ieškoti sąlyčio taškų visuomenė visuomet bus priversta mokėti brangiau už dujas, elektrą ar naftos produktus“, – teigė „tvarkietis“.

Daugelis Europos Parlamento narių diskusijoje tvirtino, kad Rusijos „Gazprom“ ir dar kelių Europos kompanijų vystomas dujotiekis padidintų Europos priklausomybę nuo rusiškų dujų, suduotų smūgį Ukrainai kaip tranzito valstybei ir kenktų aplinkai. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausybė.

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Miguelis Arias Canete sakė, kad „Nord Stream 2“ neatitinka Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos tikslų.

Projekto rėmėjai teigia, kad jis leis Europoje atpiginti dujas.