Rokiškis Rabinovičius. Apie politinius krachus
Per pa­sku­ti­nius mė­ne­sius mes ma­tė­me ne­ma­žai vi­so­kių bar­da­kų po­li­ti­ko­je. Kai ku­rie tuo džiau­gia­si, kai ku­rie tuo pik­ti­na­si. Aš čia siū­ly­čiau ge­riau su­ne­rim­ti ir kar­tu pa­si­da­ry­ti la­bai, la­bai at­sar­giais. Po­li­ti­niai bar­da­kai bai­gia­si ne tuo, kad į se­nų po­li­ti­kų vie­tą at­ei­na nau­ji, ge­res­ni. Po­li­ti­niai bar­da­kai bai­gia­si tuo, kad į se­nų po­li­ti­kų vie­tą at­ei­na nau­ji, blo­ges­ni. Ki­taip ta­riant, at­ei­na vis nau­jos, ir la­biau iš­pro­tė­ju­sios po­pu­lis­ti­nės jė­gos.

Prisiminkime valstiečių pergalę rinkimuose į Seimą:

Valstiečiai ir žalieji iki tol surinkdavo kokią 1 vietą per rinkimus. Kitaip tariant, pagal savo įtaką jie buvo faktinis nulis.

Subyrėjo ir išsidaužė Darbo partija bei Tvarka ir teisingumas. Liko šių partijų rinkėjai.

Dalinai nudužo Liberalų sąjūdis, vėlgi liko jų rinkėjai.

Už ką balsavo dalis libų, o taip pat dauguma DP ir TT rinkėjų? Aišku gi už ką. Už tą partiją, kuri buvo nulis, o staiga tapo didžiausia Seimo jėga.

Esminis supratimas, kurį būtina turėti – tas, kad maždaug pusė rinkėjų balsuoja už populistų partiją. Populistų partija – tai ta partija, kuri vis dar neapsidirbusi, todėl neturi neigiamų konotacijų, ir kuri žada ką papuola, o todėl visiems atrodo lyg puikiausiai tinkama.

Dabartinė situacija yra dar blogesnė, nei per paskutinius rinkimus į Seimą. Pasižiūrėkim:

Valstiečių ir žaliųjų partija realiai per rekordinį laiką pasidarė tokį kiekį nesąmonių, kad net jei toliau tęs jau keliagubai sulėtintais tempais, per kitus rinkimus į Seimą jie surinks maždaug tiek balsų, kiek per paskutinius surinko Darbo partija. LVŽS gauna tiek spyrių už savo daromas nesąmones, kad net nesupranta, kad gauna spyrius už nesąmones. Jie pasimeta ir dėl to daro dar didesnes nesąmones.

TS-LKD jau išplėtė savo rinkėjų lauką iki maksimumo. Toliau jie praktiškai negali plėstis – nei ten už juos balsuos buvę socdemų rinkėjai, nei ten populistinis elektoratas eis. TS-LKD yra ta partija, kuri turi daugiausiai raudonų lempučių, signalizuojančių rinkėjams, kad „stop“. Kažkas už juos nebalsuos vien dėl Dagio, kažkas – vien dėl Landsbergio, o kažkas – tiesiog iš principo.

Socdemai yra byrantys – galime tikėtis, kad Gintautas Paluckas parodys stebuklą ir kažkas pavyks per rinkimus, bet tam yra tokie maži šansai, kad jų tiesiog praktiškai nėra. Ir problema čia elementari: Paluckas yra vienintelė realiai ryški nauja socdemų figūra. Kol gana konservatyvūs socdemų rinkėjai pereis prie naujų figūrų – praeis penketas metų. Plius dalį balsų visvien nusineš sena stagnatorių šutvė – taigi, LSDP bus nelabai linksmi laikai.

Tvarka ir teisingumas bei Darbo partija jau gali pamiršti apie savo egzistavimą. Ate.

Liberalų sąjūdis gavo į kuprą ir toliau skeldėja. Ir dar gauna per kuprą už ką papuola. Ir populistinių balsų, kuriuos jie kažkada jau buvo pradėję rinktis didžiuliais kiekiais, dabar gauti nebegalės. Kai kurie Liberalų sąjūdžio trankymai atrodo jau tiesiog vardan trankymo, o ne dėl kažko realaus.

Taigi, mes turime situaciją, kuri yra tiesiog augantis chaosas, iš kurio ant rinkėjų vėl ims šokinėti tuntai populistų. Grubiai apie pusę rinkėjų jau dabar nežino nei už ką balsuoti, nei išvis ar verta už ką nors balsuoti. Ir tie rinkėjai gali balsuoti už ką papuola. Ir negana to, kadangi už populistines partijas balsuoja ganėtinai buki rinkėjai – tokie, kurie nei ten idėjų turi, nei supratimo – galite įsivaizduoti, kas čia dabar bus.

Liberalų sąjūdžio kapojimas visoje šitoje chaoso situacijoje – itin skausmingas. Gana nesunku suprasti, kad nei tai blogiausia iš partijų, nei ten labiausiai korumpuota, nei ką. Tiesiog eilinė partija, kadaise turėjusi pakankamai eilinį, tik matyt dar ir naivesnį vadovą, o paskui bandžiusi dvasingai kažkaip atsitiesti.

Istorijos su VRK ir mokymais – man jau darosi juokingos, nes VRK bando aiškinti, kad libai užsiėmė rinkimų finansavimu, nes Šarūnas Gustainis darė kažkokius mokymus tiems, kas užsiima politika, o tai reiškia, kad kažkokios paramos ar tai rinkimų kampanijos natūra vyko.

Jūs ten, iš VRK, paskaičiuokit mano patarimų ir pamokymų vertę politikams prieš rinkimus, ir tuo pagrindu užlenkit paramą dar kokioms dvejoms partijoms, nes galiu jums garantuoti, kad mano pamokinimų vertė bus didesnė, nei tų mokymų, kuriuos libams darė Gustainis. Rimtai, padarykit tai. Jūs gi žinote, kaip yra