Rokas Masiulis: „Lietuvos geležinkeliai“ teiks daugiau paslaugų „Orlen Lietuvai“
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko, kad bend­ro­vių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir „Or­len Lie­tu­va“ bir­že­lį pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas ne tik iš­spren­dė ke­le­rius me­tus tru­ku­sius gin­čus, ta­čiau at­vė­rė ke­lią ge­le­žin­ke­liams teik­ti dau­giau pa­slau­gų „Or­len Lie­tu­vai“.

„Taikiai išspręstas ginčas suteikė tvirtą pagrindą dvišalei bendradarbiavimo plėtrai ne tik gabenant krovinius geležinkeliais, bet ir tokiose logistikos sferose, kaip traukinių vagonų nuoma, krovinių ekspedijavimas kitų šalių teritorijomis, papildomų paslaugų teikimas“, – pranešime spaudai sakė R. Masiulis, Ekonomikos forume Krynicoje trečiadienį susitikęs su „Orlen“ valdybos vicepirmininku Miros?awu Kochalskiu ir „Orlen Lietuvos“ generaliniu direktoriumi Ireneuszu Fąfara (Irenjušu Fanfara).

„Lietuvos geležinkeliai“ ir „Orlen Lietuva“ po ilgai trukusių derybų birželio pabaigoje pasirašė susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarifų.

BNS žiniomis, abi įmonės rado kompromisą dėl naftos produktų gabenimo tarifo ir abipusių skolų už 2014–2016 metus. Bendrovės ginčijamą nepriemokų sumą pasidalino per pusę ir atsiėmė ieškinius iš teismų.

2017–2023 metų krovinių vežimo tarifas, kurį dabar moka „Orlen Lietuva“, yra kiek didesnis nei įmonė vienašališkai mokėjo nuo 2014-ųjų, tačiau mažesnis nei buvo numatyta iki tol galiojusioje sutartyje.

„Lietuvos geležinkeliai“ pirmąjį pusmetį patyrė 6,058 mln. eurų konsoliduotų grynųjų nuostolių – juos iš dalies lėmė ir pagal naują sutartį „Orlen Lietuvai“ perskaičiuoti krovinių vežimo tarifai, lėmę ir mažesnes pajamas.

„Orlen Lietuva“ yra viena svarbiausių „Lietuvos geležinkelių“ klienčių – pernai ji pervežė 9,21 mln. tonų naftos produktų, arba 20 proc. visų geležinkeliais gabentų krovinių.