Ribojamos 6 televiziją internete retransliuojančių svetainių prieigos
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) tre­čia­die­nį įpa­rei­go­jo in­ter­ne­to tie­kė­jus ap­ri­bo­ti še­šių te­le­vi­zi­ją ne­tei­sė­tai re­trans­liuo­jan­čių sve­tai­nių prie­igą.

„Sprendimas galioja visiems interneto tiekėjams“, – BNS sakė komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas.

Komisija ribos interneto svetaines www.samorodok.tv, www.onelike.tv, www.freeintertv.com, www.tvtune.net, www.lttv.us, www.megogo.net.

LRTK teigia, kad šių svetainių valdytojai nepateikė jai oficialaus pranešimo apie planus retransliuoti televizijos programas, nors privalo tai padaryti pagal įstatymus.