Religinėms bendruomenėms bus paskirstyta per 1 mln. eurų
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja siū­lo tra­di­ci­nėms Lie­tu­vos re­li­gi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms šiais me­tais pa­skirs­ty­ti ge­ro­kai dau­giau lė­šų nei įpras­tai – 1,2 mln. eu­rų.

Palyginti su 2017 metais, kasmet tam skiriamos Vyriausybės lėšos augs beveik dvigubai. Pernai tradicinės religinės bendruomenės sulaukė 697 tūkst. eurų paramos.

Tradiciškai didžiausia suma – per 1 mln. eurų – teks Katalikų bažnyčiai atstovaujančiai Lietuvos vyskupų konferencijai. Kitų metų rudenį Lietuvoje numatomas popiežiaus Pranciškaus vizitas.

Ortodoksams (stačiatikiams) numatoma skirti 61,1 tūkst. eurų, sentikiams – 12,7 tūkst., Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijai – 11,4 tūkst., Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai – Sinodui – 6 tūkst., musulmonams sunitas – 4,2 tūkst. eurų ir kt.

Nutarimą dėl lėšų paskirstymo turi priimti Vyriausybė.

Lėšos, skirtos tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms, skirstomos į devynias dalis, pagal devynių tradicinių Lietuvos tikybų tikinčiųjų skaičių. Taip pat atsižvelgiama į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus.

Tradicinės religinės bendruomenės Lietuvoje finansinės paramos sulaukia kasmet.