Registrų centro Prevencijos skyriui vadovauja Giedrius Cininas
Re­gis­trų cen­tro Pre­ven­ci­jos ir vi­daus ty­ri­mų sky­riui pra­de­da va­do­vau­ti Gied­rius Ci­ni­nas, iki šiol bu­vęs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­niu ins­pek­to­riu­mi.

Tai nauja pareigybė centre – iki šiol korupcijos prevencijos funkciją vykdė įmonės darbuotojų darbo grupė, pranešė Registrų centras.

„Įmonei žengiant į naują veiklos etapą, keliami aukšti skaidrumo reikalavimai, todėl G. Cinino asmeninės savybės, patirtis bei pasiekimai leis kurti ir įgyvendinti veiksmingą korupcijos prevencijos programą, taip pat prisidės prie nulinės tolerancijos korupcijai kultūros puoselėjimo šioje strategiškai svarbioje įmonėje,“– pranešime spaudai sakė centro direktorius Saulius Urbanavičius.

Iki 2015 metų pavasario, kai įsidarbino VRM, teisininkas G. Cininas 7 metus vadovavo Muitinės departamento Imuniteto tarnybai, dirbo kriminalinėje žvalgyboje. Jis turi patirties korupcijos prevencijos ir kontrolės, tarnybinės etikos, antikorupcinio ugdymo, pretendentų atrankos ir jų patikimumo, reputacijos vertinimo srityje.