Ramūnas Karbauskis: užkliuvo Edmundo Jakilaičio verslas, o ne žurnalistinė veikla
„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad jis nie­ka­da ne­reiš­kė pre­ten­zi­jų dėl Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio žur­na­lis­ti­nės veik­los, o į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tar­ny­bą krei­pė­si dėl ga­li­mai ne­są­ži­nin­go vers­lo.

Taip politikas komentavo žinomo laidų vedėjo E. Jakilaičio ketinimus inicijuoti teismo procesą dėl persekiojimo už kritiką.

„Vertinu kaip tam tikrą humorą. Nėra buvę atvejo, kai jam būčiau reiškęs pretenziją kaip žurnalistui“, – BNS trečiadienį sakė R. Karbauskis.

„Suprantu, kad žmogus, kuriam labai nesiseka versle ir kurio verslo reikalus pradeda tirti Europos kovos su sukčiavimu organizacija, turi kuo susirūpinti. Bet prie ko čia aš?“, – kalbėjo politikas.

„Aš kreipiausi, nes yra sukčiavimo požymių. Jei ta institucija nebūtų pradėjusi tyrimo, būtų galima išvedžioti ką tik nori. Bet, matyt, aš buvau teisus matydamas problemas (...). Niekas jo nepersekioja. Tiesiog jei esi verslininkas, daryk verslą sąžiningai“, – sakė R. Karbauskis.

E. Jakilaitis trečiadienį sakė, kad šiuo metu ruošiamas ieškinys teismui dėl R. Karbauskio ir kitų „valstiečių“ elgesio.

Žurnalistas ir prodiuseris sako, kad jis ir jo artimieji yra neteisėtai persekiojami už R. Karbauskio bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kritiką dėl jų politinės veiklos, su „valstiečiais“ susijusio verslo galimo neskaidraus veikimo, galimų pažeidimų, susijusių su Rusijoje pagamintų trąšų importu.

E. Jakilaitis nurodo, kad teismui pateiks „iš patikimų šaltinių gautą politikų bei kitų asmenų susirašinėjimą, kitus įrodymus“.

Valstiečių ir žaliųjų frakcija antradienį išplatino pranešimą informuodama, kad išnagrinėjusi R. Karbauskio informaciją Europos kovos su sukčiavimu tarnyba nusprendė tirti, ar viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ ir prodiuserinės kompanijos „TV Play“ (dabar – „Nordplay) sudarydamos sandorius dėl laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimo laikosi ES finansavimo taisyklių.

E. Jakilaitis veda LRT televizijos laidas „Dėmesio centre“ ir „LRT Forumas“. Jis taip pat yra prodiuseris, bendrovių „Nordplay“ bei „Media-3“ dalininkas ir viešosios įstaigos „Pilietinė medija“ vienas steigėjų.