Ramūnas Karbauskis siūlo atvirą balsavimą dėl nepasitikėjimo
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) Ra­mū­nas Kar­baus­kis siū­lo įtvir­tin­ti at­vi­rą bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais.

R. Karbauskis šią Seimo statutą pataisą buvo parengęs ir registravęs taip, kad reiškiant nepasitikėjimą tokių institucijų vadovams, būtų balsuojama atvirai, o priimti sprendimui būtų užtekę paprastos balsų daugumos. R. Karbauskis tvirtino, kad buvo padaryta klaida.

Anot jo, nepasitikėjimui pareikšti, kaip ir šiuo metu, reikės mažiausiai 71 balso.

„Bus pataisyta, čia padaryta techninė klaida, aš ją jau žinau, bus pataisyta“, – BNS sakė R. Karbauskis.

Šiuo metu dėl atleidimų nepasitikėjimo pagrindais balsuojama slaptai ir reikia daugiau kaip pusės visų Seimo narių daugumos, t. y. ne mažiau kaip 71 balso „už“.

Frakcijos pranešime spaudai siūlymas argumentuojamas balsavimo viešumu.

„Viešas balsavimas, sprendžiant Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo dėl nepasitikėjimo jais klausimus, didins Seimo narių atsakomybę prieš savo rinkėjus, skatins juos atsakingiau vertinti priimamus sprendimus ir nesidangstyti kolektyviniais sprendimais“, – pranešime cituojamas R. Karbauskis.