Ramūnas Karbauskis: atrado sėkmės referendume, dėl dvigubos pilietybės, formulę
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad no­rint sėk­mės per re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės rei­kia plės­ti ga­li­my­bes emig­ran­tams bal­suo­ti už­sie­ny­je.

Jis taip pat mano, kad referendumas galėtų vykti ne vieną dieną.

„Labai svarbus dalykas – tai, kad užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai galėtų balsuoti didesniame skaičiuje vietų, reikia kreiptis į tų šalių, kuriose yra didelė koncentracija Lietuvos piliečių – Anglija, Airija, Norvegija, Jungtinės Amerikos Valstijos – valstybines institucijas sudarant galimybę balsuoti ne tik ambasadose ir konsulatuose, bet ir atitinkamai dar ir kitose vietose, kurių yra tikrai daugiau. Ir tada tas skaičius žmonių, kurie ateitų balsuoti, tikrai būtų ne toks, koks dabar yra rinkimų metų“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Karbauskis.

Jo manymu, nuo balsavimo kartais gyvenančius užsienyje atbaido dideli atstumai iki balsavimo vietų.

Jis taip pat teigė, kad jau buvo paaiškinta, jog keisti referendumo reikalavimų nepavyktų, todėl svarbu skatinti žmones balsuoti.

„Yra reikalavimas, kad daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų pasisakytų už, kitaip tariant reikalavimas tikrai didelis, mūsų rinkimuose pastaruoju metu nelabai ateina tiek gyventojų į rinkimus, o čia dar visi turėtų balsuoti „už“, tai atitinkamai tas skaičius turėtų viršyti tikriausiai 60 proc., kad būtų galima tikėtis sprendimo, kuris duotų rezultatą. Tai atitinkamai be ypatingų pastangų, be kelių dienų, matyt, mes šito barjero neįveiksime“, – sakė politikas.

Jis sakė, net ir tuo atveju, jei referendumas vyktų su kažkuriais rinkimais, viena diena balsavimui būtų tik sprendimo „imitacija“ ir „pajuoka“.

Konstitucinis Teismas praėjusį penktadienį Seimo prašymu aiškindamas savo ankstesnių nutarimų nuostatas dar kartą paskelbė, kad dvigubos pilietybės išplėtimas galimas tik referendumu pakeitus Konstituciją.

Pasaulio lietuviai baiminasi, kad paskelbus referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų, nes sprendimui priimti reikia ne tik daugiau kaip pusės piliečių dalyvavimo, bet ir daugiau kaip pusės visų piliečių balsų „už“.

Konstitucijoje rašoma, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Konstitucinis Teismas anksčiau yra pasakęs, kad ši nuostata reiškia, jog dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai prieštarautų dvigubos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo.