Raimundas Karoblis: visuomenės pasitikėjimas suteikia kariuomenei drąsos ir ryžto
Vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas ir pa­lai­ky­mas yra vie­nas sva­riau­sių gink­lų, ku­ris su­tei­kia ka­riuo­me­nei drą­sos ir ryž­to, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Tai – kelionė į jūsų širdis. Kelionė, kurioje siekiame laimėti svarbiausią pergalę – jūsų palaikymą ir pasitikėjimą. Nes visuomenės pasitikėjimas ir palaikymas yra vienas svarbiausių ginklų, kuris suteikia kariuomenei drąsos ir ryžto“, – teigė ministras šeštadienį karinėje šventėje „Mes – tai Jūs!“ Alytuje, skirtoje paminėti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

Pasak R. Karoblio, kasmet kariuomenės daliniai leidžiasi į kelionę, kad gyventojai pamatytų, kokia šiandien yra Lietuvos kariuomenė ir kuo ji gyvena, susipažintų su tarnybos būdais, pamatytų jos ginkluotę, karių ekipuotę ir įvairią karinę įrangą.

Krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad sekmadienį R. Karoblis ir viceministras Vytautas Umbrasas dalyvaus pėsčiųjų žygyje, skirtame vieno žymiausių partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms.

Vilniuje vyks iškilminga valstybės, istorinės, Europos Sąjungos ir NATO vėliavų keitimo ceremonija prie Prezidentūros, Lietuvos kariuomenė Garbės sargybos kariai padės gėlių prie partizanų generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo prie Krašto apsaugos ministerijos.

Kelių karių ir visuomeninių organizacijų atstovų iniciatyva pirmą kartą partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė buvo surengta 1935 metais.