Raimundas Karoblis: visuomenės ir kariuomenės vienybė – geriausias partizanų atminties įamžinimas
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis įsi­ti­ki­nęs, kad vi­suo­me­nės ir ka­riuo­me­nės vie­ny­bė yra ge­riau­sias par­ti­za­nų at­min­ties įam­ži­ni­mas.

„Šiandien švenčiama Visuomenės ir kariuomenės vienybė tęsiasi ilgus ilgus metus, ir tebūna ji geriausias partizanų atminties įamžinimas“, – sekmadienį pareiškė ministras žygyje, surengtame minint partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

Krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad 12 km su kitais žygeiviais R. Karoblis keliavo Dainavos partizanų keliais bei 1863 metų sukilimo dalyvių takais, taip vadinama Muravjovo linija Punios šile.

Buvo aplankyta atstatyta Dainavos apygardos partizanų vadavietė, kur bunkerį įrengė 1919–1920 metų Laisvės kovų dalyvis, Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis. Jo kvietimu 1947-ųjų balandžio 22–24 dienomis Punios miške įvyko Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydis, kuriame dalyvavo ir legendinis partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, tuometinis Dainavos apygardos vado pavaduotojas.

Pėsčiųjų žygis skirtas vieno žymiausių partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms.

Prie Dainavos apygardos štabo bunkerio vyko partizanų ir visų kovotojų, žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonija, skambėjo partizanų dainos, taip pat buvo galima paragauti kariškų vaišių.

Kelių karių ir visuomeninių organizacijų atstovų iniciatyva pirmą kartą partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė buvo surengta 1935 metais.