Raimundas Karoblis: išlaidos krašto apsaugai padidės 149,2 mln. eurų
Pa­gal nau­jau­sius skai­čia­vi­mus, Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 2,006 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), an­tra­die­nį pra­ne­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Anot ministro, šią savaitę Vyriausybės svarstomame projekte numatyta, kad išlaidos krašto apsaugai padidės 149,2 mln. eurų – iki 873 mln. eurų.

„Seimui pateikiamas biudžeto projektas atitinka paskelbtą tikslą – krašto apsaugos sistemos poreikiai 2018 metams patenkinami ir pasiekiamas NATO reikalavimas dėl biudžeto finansavimo“, – BNS sakė R. Karoblis.

Ministro teigimu, jei ekonomika augtų sparčiau nei prognozuojama ir dabartinė suma smuktų žemiau 2 proc. rodiklio, išlaidos galėtų būti padidintos metų eigoje.

Lietuva šiemet gynybai skyrė 723 mln. 800 tūkst. eurų, arba 1,8 proc. BVP.

Pagal NATO standartus, Aljanso šalys įsipareigojusios krašto apsaugai siekti skirti 2 proc. BVP. Lietuva ir Latvija šį rodiklį kitąmet pasieks pirmą kartą. Šiemet šį slenkstį peržengė JAV, Graikija, Britanija, Estija, Lenkija ir Rumunija.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai spaudžia sąjungininkus Europoje didinti gynybos išlaidas.