R. Masiulis ragina diskutuoti apie alkoblokų įrengimą nuomojamuose automobiliuos
Po sek­ma­die­nio nak­tį Vil­niu­je įvy­ku­sios tra­giš­kos ava­ri­jos, ku­rios me­tu žu­vo jau­na mer­gi­na, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gia, kad rei­kia dis­ku­tuo­ti apie va­di­na­mų­jų al­kob­lo­kų – trans­por­to prie­mo­nės už­ve­di­mą blo­kuo­jan­čių al­ko­tes­te­rių – įren­gi­mą nuo­mo­ja­muo­se au­to­mo­bi­liuo­se.

Policija teigia, kad nelaimės sostinėje kaltininkas – neblaivus vyras, vairavęs nuomotą automobilį.

„Vairavimas išgėrus yra didžiulė Lietuvos bėda, daromi įvairūs žingsniai, kad tą užkardytume, sustabdytume šias tendencijas. Bet panašu, kad visi tie veiksmai eina perniek – žmonių mentalitetas vis dėlto nėra pažengęs tiek, kad suprastų, kad negalima sėsti už vairo (išgėrus – BNS). Viena priemonių, dėl kurių privalome diskutuoti – alkoblokų įrengimas nuomojamuose automobiliuose“, – LRT radijui sakė R. Masiulis.

„Kviesime šiuo verslu užsiimančias bendroves kuo skubiau spręsti šį klausimą dėl alkoblokų įvedimo“, – teigė ministras.

Policija pranešė, kad per avariją Vilniuje žuvo 1991 metais gimusi moteris. Ji važiavo taksi automobiliu, į kurį trenkėsi per „City Bee“ sistemą nuomotas automobilis. Nuomoto automobilio vairuotojui nustatytas 1,51 promilės girtumas.