R. Karbauskis: prezidentės elgesį gali lemti interesai dėl įpėdinio
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad at­mes­da­ma ad­vo­ka­to Gied­riaus Da­nė­liaus kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, pre­zi­den­tė el­gia­si ne­ko­rek­tiš­kai prem­je­ro at­žvil­giu.

„Aš manau, kad iš to, kaip elgiasi prezidentė, galiu daryti prielaidą, kad jinai turi kažkokį interesą kažkokio įpėdinio atžvilgiu ir atitinkamai elgiasi ne visai korektiškai premjero atžvilgiu“, – LRT televizijos laidai „Savaitė“ sakė R. Karbauskis.

Jis sakė nesiejantis G. Danėliaus nepaskyrimo su žemės ūkio ministro Broniaus Markausko likimu poste.

„Aš tikrai nemanau, kad tuo bandoma kaip nors kerštauti“, – sakė R. Karbauskis.

Prezidentė D. Grybauskaitė šią savaitę pareiškė, kad premjero Sauliaus Skvernelio pasiūlytas G. Danėlius teisingumo ministru nebus skiriamas dėl to, kad nekiltų interesų konflikto, nes jis yra advokatu politinės korupcijos byloje.

Anksčiau prezidentė pareiškė, kad nebemato galimybių B. Markauskui toliau dirbti Vyriausybėje, tačiau premjeras nutarė, kad ministras liks poste, kol bus sulaukta teisėsaugos išvadų dėl ministro šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Po tokio premjero sprendimo prezidentė teigė, kad S. Skvernelis yra priklausomas, nesavarankiškas ir neprincipingas.

B. Markauskas kritikos sulaukė paaiškėjus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę ir už tai gavo Europos Sąjungos (ES) išmokas.