R. Karbauskis: kuriama ilgalaikė alkoholio ir narkotikų kontrolės strategija
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­va šie­met su­griež­ti­nus al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir var­to­ji­mą bei nuo ki­tų me­tų įve­dant dar di­des­nius ri­bo­ji­mus, par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, jog val­džia ku­ria il­ga­lai­kę al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų kon­tro­lės stra­te­gi­ją. Jis ti­ki­si, kad Sei­mas jau ne­tru­kus svars­tys pla­ną, ku­ris apim­tų švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos prie­mo­nes iki 2030 me­tų.

„Lietuva šiandien neturi iš viso alkoholio kontrolės ir narkotikų kontrolės ilgalaikės strategijos, tai mes dabar prie to labai stipriai dirbame, ir tikiuosi, artimiausiu metu Seime mes svarstysime tokią programą, kuri būtų iki 2030 metų, kas turi būti padaryta švietimo srity, sveikatos apsaugos srity“, – internetinės televizijos „Laisvės TV“ laidoje „Laikykitės ten“ sakė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R.Karbauskis.

„Reikia padėti ir tiems, kurie jau serga alkoholizmu, padaryti taip, kad vaikai kuo vėliau į tai įniktų. Ir, kita vertus, didelė labai problema, ypač mokyklose, – narkotikai. Mes turime turėti galimybę tikrinti“, – pridūrė jis.

Tokia iniciatyva, pasak R.Karbauskio, jau buvo pradėta įgyvendinti, tačiau tam pasipriešino mokinių tėvai.

Lietuvos Vyriausybė jau buvo patvirtinusi narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metais programą, 2001 metais buvo skirta 50 tūkst. litų įsigyti vienkartinių narkotikų testų.

Pasak R.Karbauskio, be šiemet jau priimtų alkoholio vartojimo draudimų, neatsisakoma ir idėjos kurti specializuotas parduotuves.

Seimo šiemet liepą priimtos įstatymo pataisos, numatančios alkoholio prekybos ir reklamos ribojimą, įsigalios nuo kitų metų.

Pavyzdžiui, nuo sausio įsigyti, turėti ar vartoti alkoholį galės tik sulaukusieji 20-ies metų. Sutrumpės prekybos alkoholiu laikas: darbo dienomis ir šeštadieniais jo bus galima įsigyti nuo 10 iki 20 val., sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val., išskyrus viešojo maitinimo vietose parduodamą alkoholį.

Be to, nuo sausio bus draudžiama bet kokia alkoholio reklama, išskyrus informacinius pranešimus, skirtus šio verslo specialistams, alkoholio įmonių pavadinimus ir prekės ženklus iškabose ant jų pastatų ir transporto, Lietuvos transliuotojų programose.

Nuo 2020 metų visuose masiniuose renginiuose bus galima prekiauti tik silpnu – iki 7,5 laipsnio – alkoholiu. Tačiau bus draudžiama prekiauti alkoholiu paplūdimiuose.