Prorusiškam Serbijos ministrui nepriimtinas JAV siūlymas pasirinkti tarp Rusijos ir Vakarų
Ser­bi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras an­tra­die­nį griež­tai kri­ti­ka­vo „prie­šiš­kus“ JAV aukš­to ran­go dip­lo­ma­to ko­men­ta­rus, kad Belg­ra­dui, jei jis no­ri įsto­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą, rei­kia pa­si­rink­ti tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų.

Prorusiška pozicija garsėjantis ministras Aleksandras Vulinas valstybinei naujienų agentūrai „Tanjug“ sakė, kad JAV antrojo sekretoriaus pavaduotojo Europos ir Eurazijos reikalams Hoyto Briano Yee pastabos reiškia „labai nediplomatišką spaudimą mūsų šaliai“.

H. B. Yee Belgrade pirmadienį sakė, kad šalys, norinčios įstoti į ES, „privalo labai aiškiai pademonstruoti šį troškimą“, ir pridūrė: „Negalima sėdėti ant dviejų kėdžių vienu metu.“

Serbija oficialiai siekia narystės ES, bet tuo pačiu metu artėja prie savo ilgametės slaviškosios sąjungininkės Rusijos.