Prokuratūra: #MeToo VDA tyrimas atliekamas intensyviai
Prieš mė­ne­sį pra­dė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je (VDA) tei­sė­sau­ga liu­dy­to­jais apk­lau­sė de­šimt as­me­nų, o pa­na­šiu me­tu ini­ci­ja­vo ty­ri­mą ir dėl Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos dės­ty­to­jo Jo­no Vait­kaus veiks­mų.

Tyrimą dėl padėties VDA Generalinė prokuratūra nurodė atliekanti intensyviai.

„Šiuo metu ikiteisminis tyrimas vyksta, intensyviai atliekami būtini procesiniai veiksmai, liudytojais apklausta 10 asmenų. Surinkus ikiteisminiam tyrimui reikalingus duomenis, bus sprendžiamas klausimas dėl proceso dalyvių statuso“, – rašoma BNS pateiktame prokuratūros atsakyme.

Daugiau informacijos apie tyrimą teisėsauga neteikė, nes nurodė siekianti nepakenkti jo sėkmei.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas vasario pradžioje, kai viešojoje erdvėje kaltinimų seksualiniu priekabiavimu ir kitokiu nederamu elgesiu sulaukė dabar jau buvę VDA dėstytojai – nacionalinės premijos laureatai tapytojas Jonas Gasiūnas bei fotografas Gintautas Trimakas, psichologas Arvydas Liepuonius.

J. Gasiūnas viešai savo kaltę yra neigęs, G. Trimakas tvirtino buvęs ne taip suprastas, o A. Liepuonius situacijos nekomentavo.

Teisėsauga taip pat patvirtino vasario pradžioje pradėjusi tyrimą dėl režisieriaus Jono Vaitkaus veiksmų.

Nors šis tyrimas pradėtas praėjus dviem dienoms nuo tyrimo dėl padėties VDA pradžios, prokurorai apie jį visuomenei nepranešė.

„Šių metų vasario 9 dieną Vilniaus apygardos prokuratūroje prokuroro reikalavimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl J. V. veiksmų“, – atsakyme nurodė prokuratūra.

J. Vaitkus viešai paskelbtus kaltinimus dėl netinkamo seksualinio elgesio vadina dalimi šmeižto kampanijos, kurią vykdo Rusijos propagandiniai kanalai.