Prisiekė trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai
Sei­mo po­sė­dy­je pri­sie­kė trys nau­jai pa­skir­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai Pra­nas Ku­co­nis, Al­gir­das Ta­mins­kas ir Gab­rie­lė Juo­dkai­tė-Grans­kie­nė.

Priesaikas priėmė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis. Prisiekę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai pasirašė vardinius priesaikos lapus, kurie bus saugomi Seimo kanceliarijoje.

Seimas spalio 17 d. paskyrė šešis Lietuvos Aukščiausiojo teisėjus atsižvelgdamas į Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimus. Kiti paskirti teisėjai Sigita Bieliauskienė, Artūras Ridikas ir Danguolė Bublienė priesaikas duos vėliau.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams ir įsakymams peržiūrėti. Teismas susideda iš 35 teisėjų: Teismo pirmininko, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, Civilinių bylų skyriaus pirmininko ir 16 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų, 16 Civilinių bylų skyriaus teisėjų.