Priklausomybės ligų centruose – atleidimo vajus tęsiasi
Pert­var­ko­mi pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trai at­lei­džia dar­buo­to­jus – spa­lio mė­ne­sį jie in­for­ma­vo te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas apie gru­pės dar­buo­to­jų at­lei­di­mą.

Apie tai pranešė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centrai, įspėję atitinkamai 27, 11 ir 29 darbuotojus, BNS pranešė Lietuvos darbo birža.

Nuo lapkričio vietoj penkių atskirų centrų pradėjo veikti viena įstaiga – Respublikinis priklausomybės ligų centras. Sveikatos apsaugos ministerija praėjusią savaitę pranešė, kad dėl to etatų skaičius sumažėjo 29.

Be to, dauguma pensinio amžiaus darbuotojų pasinaudojo galimybe gauti išeitines išmokas ir išeiti į pensiją.

Spalį apie ketinimą atleisti 17 darbuotojų taip pat informavo Varėnos rajono Valkininkų sanatorijos mokykla, o kita Varėnos rajono medienos gaminių įmonė „Matuizų padėklai“ įspėjo 16 darbuotojų.

Iš viso šiemet gauti 43 pranešimai apie numatomą 2088 darbuotojų atleidimą. Pernai tuo pat metu gauti 37 pranešimai ir įspėti 1949 darbuotojai.