Prieš pedofilus – didžiulė policijos operacija
Po tęs­ti­nės de­vy­nių aps­kri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų ope­ra­ci­jos dėl dis­po­na­vi­mo vai­kų por­nog­ra­fi­ja, pra­dė­ti 47 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras. Įta­ri­mai dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­teik­ti 19 as­me­nų, spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­teik­tas 26 as­me­nims.

Kriminalistai atliko 55 kratas, per jas paėmė apie 750 kompiuterių, mobiliųjų telefonų, išorinių informacijos laikmenų.

„Ši policijos operacija, įvykdyta kovojant su pornografinio turinio dalykų platinimu ir šia veika besiverčiančiais asmenimis, yra tęstinė. Kova su tokio pobūdžio nusikalstamomis veikomis yra viena iš prioritetinių sričių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – pranešime teigia Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis.

Įtariamiesiems gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų.

Visus tyrimus kontroliuoja Lietuvos generalinės prokuratūros ir šalies apygardų prokuratūrų prokurorai, su jais derinami ikiteisminių tyrimų veiksmai.

Pernai spalio 9–13 dienomis Lietuvos policija taip pat įvykdė plataus masto tarpregioninę policijos operaciją dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Tuomet pradėtas 41 ikiteisminis tyrimas. Dalis atliktų tyrimų jau pasiekė teismą.