Priekabiavimu apkaltintas dėstytojas žada bendradarbiauti su pareigūnais
Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­tin­tas bu­vęs Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Jo­nas Ga­siū­nas ža­da bend­ra­dar­biau­ti su par­ei­gū­nais, tei­sė­sau­gai pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą po pa­vie­šin­tų ne­de­ra­mo sek­sua­li­nio el­ge­sio is­to­ri­jų.

„Teisėsaugos instituto įsitraukimą vertinu labai teigiamai. Esu pasiruošęs visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais. Į pareigūnus kreiptis ketinau ir pats. Esu tikras, kad būtent tyrėjai ir turi atsakyti į visus klausimus. Tai mano asmeninė pareiga, dėl kurios padarysiu viską, kad visuomenės keliami klausimai būtų atsakyti“, – žiniasklaidai ketvirtadienį išplatintame komentare sakė J. Gasiūnas.

Ikiteisminį tyrimą Vilniaus apylinkės prokurorai pradėjo po viešojoje erdvėje paskelbtų galimai nukentėjusių merginų liudijimų.

Prokuratūra paskelbė, kad jų visuma yra pagrįstas pagrindas įžvelgti šioje istorijoje visuomeninę reikšmę ir ikiteisminį tyrimą pradėti savo iniciatyva. Paprastai jie pradedami po nukentėjusių asmenų skundų.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal straipsnį, numatantį, kad tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Pastarąją savaitę kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, studentų žeminimu ir kitokiu nederamu elgesiu be J. Gasiūno sulaukė Vilniaus dailės akademijos dėstytojais Arvydas Liepuonius, čia tebedirbantis fotografas Gintautas Trimakas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstantis teatro režisierius Jonas Vaitkus. Anksčiau dvi menininkės tokiu elgesiu apkaltino kino režisierių Šarūną Bartą.

Dėl seksualinio priekabiavimo prokurorai įtarimus yra pateikę ir buvusiam Seimo nariui Kęstučiui Pūkui.

Seksualiniam priekabiavimui taikomas senaties terminas yra treji meti, tačiau šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo naujausios išaiškintos nusikalstamos veikos. Tai reiškia, kad jeigu įrodoma, jog nesuėjus senačiai asmuo yra įvykdęs ir kitas nusikalstamas veikas, jam gali tekti atsakyti ir už tas, kurias jis įvykdė anksčiau nei prieš trejus metus.